©  katrijn van giel

Kort geding tegen ontmanteling Doel 3 woensdag voor rechtbank

Voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel wordt woensdag een kort geding ingeleid over de stillegging en ontmanteling van de kerncentrale Doel 3. De  Association Vinçotte Nucleaire (AVN) wil met die procedure verkrijgen dat de kortgedingrechter verbiedt dat er bij de ontmanteling van de kerncentrale onomkeerbare maatregelen genomen worden, zolang er voorafgaand geen milieueffectenrapport is opgesteld.

mtmBron: BELGA

De Association Vinçotte Nucleaire (AVN) is opgericht in 1990. Tot 2008 was zij verantwoordelijk voor de rol van Technical Support Organization van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) voor de Belgische kerncentrales.

“Sinds midden september 2022 wordt in de media aangekondigd dat de kernreactor Doel 3 vanaf 23 september geen elektriciteit meer zal produceren”, zegt Laurence De Gobert, persatteché voor AVN. “Dezelfde media voegen hieraan toe dat de sluiting van deze reactor binnenkort onomkeerbare gevolgen zal hebben. Los van het debat over de kernuitstap en de discussies over een mogelijke voortzetting van de exploitatie, verbaast die berichtgeving ons.”

De veiligheid en beveiliging van de reactor Doel 3 worden immers gewaarborgd door de exploitatieprocedures te handhaven, overeenkomstig de bestaande vergunningsbesluiten, aldus AVN. “Voordat onomkeerbare maatregelen kunnen worden genomen, moet de exploitant van de installatie noodzakelijkerwijs een nieuwe vergunning verkrijgen, hetgeen volgens de Europese wetgeving diverse administratieve stappen inhoudt, waaronder een openbare raadpleging die niet heeft plaatsgevonden. Niet-naleving van deze procedures zou in de nabije toekomst tot een nieuw risico voor mens en milieu leiden.”

AVN heeft daarom de Belgische Staat, Engie Electrabel, en het FANC in kort geding gedagvaard. “We willen voorkomen dat in de kerncentrale Doel 3 activiteiten worden uitgevoerd waarvoor voorafgaand geen milieueffectenrapport is opgesteld zoals vereist door Europees recht en waarbij men wetenschappelijk gaat onderzoeken of deze activiteiten geen gevaren inhouden voor gezondheid en leefmilieu”, klinkt het nog.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent