GEMEENTERAAD. Energiecrisis: Lommel investeert 1 miljoen om gebouwen zuiniger te maken

Lommel
Geert Van Baelen

Overlast: Voor de raad namen twee buurtbewoners van de weide aan de Buitensingel het woord om hun beklag te doen over Beachfest, een pop up-evenement begin juli. “Dit betekende 9 dagen geluidsoverlast tot ruim 1 uur voor de hele buurt. Dit was een festival dat niet thuishoort vlakbij de bewoning”, was de boodschap. Schepen voor Evenementen Peter Vanderkrieken (cd&v) reageerde dat nog een evaluatie van het event moet gebeuren. “En met de bevindingen zal rekening gehouden worden bij een eventuele volgende aanvraag.” De buren klaagden ook over straatraces en slecht onderhouden stoepen en fietspaden aan de Vreyshorring in de omgeving van de bowlingzaak. “Hier zijn plannen voor een veilige fietsboulevard als verbinding tussen het centrum en station”, reageerde burgemeester Bob Nijs (cd&v).

GlazenHuis: De stad kocht recent drie panden voor de uitbreiding van het GlazenHuis, en wil er nog twee bijkopen. Schepen voor Openbare Werken Sophie Loots (cd&v) lichtte toe dat voor de verbouwing een overheidsopdracht wordt uitgeschreven waarbij de dienst Toerisme de aanbestedende overheid is. “We gaan op zoek naar een team dat zowel het ontwerp als de bouw op zich neemt. Het uitgetrokken budget van 4 miljoen moet zo efficiënt mogelijk aangewend worden om de ‘wensenlijst’ te realiseren.” Rita Phlippo (Samen Vooruit) merkte op dat er sprake is van geluidsschermen in de kenmerkende glazen kegel. “Hopelijk gebeurt dit in samenspraak met Samyn, de architect van het GlazenHuis.” Schepen Karel Wieërs (N-VA) bevestigde dat die al betrokken was. “Maar ook in de verdere uitvoering lijkt het me verstandig hem te consulteren.” Samen Vooruit plaatste wel vraagtekens bij deze hoge investering gezien de huidige crisis.

Energieprijzen: Vanuit de oppositie kwamen heel wat vragen in verband met de stijgende energieprijzen en hoe de stad zelf hierop inspeelt. Oppositieraadslid Kris Verduyckt (Samen Vooruit) vreesde dat de maatregelen van de ‘taskforce energie’ weinig impact zullen hebben. Burgemeester Bob Nijs (cd&v) reageerde dat er een energiezorgplan is opgemaakt voor vier gebouwen. “Voor scholen De Schommel en ’t Stekske, het stadhuis en de bieb hebben we laten onderzoeken hoe we drastisch kunnen ingrijpen op het energieverbruik. Er liggen heel wat ingrepen voor met een totale kostprijs van 1 miljoen die we voorleggen tijdens de begrotingsbesprekingen. Ook voor onze drie buurthuizen zullen we dezelfde oefening maken.” Rita Phlippo (Samen vooruit) kaartte verder aan dat het beleid op deze raad een financiële stand van zaken had moeten voorleggen. “Die halfjaarlijkse opvolgingsrapportering is verplicht en zeker nodig in deze crisis.”  

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen