Partijdotaties stijgen naar recordhoogte: “Terwijl politiek hoge inspanningen vraagt van burgers”

Dankzij de automatische indexering zien politieke partijen hun inkomsten dit jaar razendsnel stijgen. De partijfinanciering voor de Kamer, inclusief dotatie aan de politieke partijen en toelagen aan de politieke fracties, bedraagt voor 2022 ruim 44 miljoen euro.

Hannes Cattebeke

“De politiek vraagt grote inspanningen van de burgers, maar ziet tegelijkertijd haar eigen inkomsten enorm stijgen. Het is aan ons om het goede voorbeeld te geven”, zeggen Wim Van der Donckt en Peter De Roover, N-VA-Kamerleden in de commissie Financiën. Zij willen de partijfinanciering bevriezen.

Uit de recente budgettering van het federale parlement blijkt dat het budget voor de partijen opnieuw zal stijgen met 373.000 euro, bovenop de 44.334.000 euro die de partijen nu al ontvangen. N-VA, met afstand de grootste partij in de Kamer en dus ook de grote slokop van die dotaties, probeert de indexering al jaren af te schaffen. Ook andere partijen deden al voorstellen om de dotaties te verlagen, maar tot een politiek akkoord komt het nooit.

Verlaging ingehaald

“De werkingstoelage aan de politieke fracties bedraagt zo’n 10 miljoen euro, terwijl de dotatie aan de politieke partijen oploopt tot ruim 34 miljoen euro”, zegt Van der Donckt. Dat laatste bedrag houdt wel rekening met de door de overheid gevraagde vermindering van 1,11 procent, maar ondertussen zijn wegens de indexering de dotaties al ruim gestegen. “Het heeft weinig zin om 1,11 procent te besparen, als de bedragen nadien toch telkens aan de index worden aangepast.”

Van der Donckt zal amendementen indienen om terug te grijpen naar de bedragen van 2019 en die dan te bevriezen. Voor de Kamer van de Volksvertegenwoordigers zou dat op één jaar tijd een besparing van 2 miljoen euro betekenen, berekende hij.

Ministerlonen

Ook de federale regering krijgt op sociale media de wind van voor. Onder meer professor Jonathan Holslag (VUB) vindt de opeenvolgende indexeringen van de federale ministerslonen “onaanvaardbaar”. Hij vindt dat “alle mensen die op de loonlijst van de staat staan en meer dan 3.000 euro netto verdienen hun indexering zouden moeten wegschenken”. Zelf belooft hij het goede voorbeeld te geven. “Dat ministers daar niet spontaan mee komen, getuigt van een ongeziene wereldvreemdheid.”

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt ©  BELGA

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten