©  Jos Kuppers

Koor Margoda luistert feest van Franciscus van Assisi op

Hasselt -

Op zondag 2 oktober zorgde het koor Margoda voor muzikale begeleiding op het feest van Franciscus van Assisi tijdens de eucharistieviering van 11 uur.

jos Kuppers

Elk jaar wordt tijdens het eerste weekend van oktober het feest van Franciscus van Assisi, de stichter van de Franciscanen, feestelijk gevierd. Tijdens de verschillende eucharistievieringen wordt er in de homilie speciaal aandacht besteed aan de spiritualiteit en het gedachtegoed van de stichter. Broeder Fer van der Rijcken belichtte hierbij vooral het kernwoord 'hoop'.

Het Valentinus-koor verzorgde muzikaal de eucharistieviering van 9 uur, dit op een zeer treffende wijze. Het koor Margoda verzorgde muzikaal de eucharistieviering om 11 uur. Op een sublieme manier werden verschillende liederen naar voren gebracht onder leiding van de dirigent Geert Vromans. Na de viering vond er in de pandgangen van het Minderbroedersklooster een receptie plaats.

Op 10 december 2022 om 20 uur organiseert het koor Margoda haar kerstconcert in de Heilig Hartkerk (Plantenstraat 63, Hasselt)

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen