GEMEENTERAAD. Borgloon gaat lenen op langere termijn: “We hebben die 3,6 miljoen nu niet nodig, maar intresten stijgen”

Borgloon
Rudi De Cock

Financieel rapport: Raadslid Wim Lambrechts (N-VA) vraagt zich af waarom de stad de volledige lening bij de bank opneemt als we dat geld niet nodig hebben. Schepen van Financiën Eric Awouters (Open Vld-Stroop) antwoordt: “We hebben die 3,6 miljoen euro nu niet nodig, maar de intresten zijn flink aan het stijgen. We hebben geanticipeerd op de herziening van het meerjarenplan. Uit onze prognoses blijkt dat we 3 miljoen euro meer zullen moeten voorzien voor de indexering van de lonen van het stadspersoneel, en er komt nog een 5de indexering aan in december. Ook de stijgende energiekosten spelen een rol. En tenslotte: binnen een jaar zal een lening aangaan erg duur worden.”

Ziekteverzuim: Marilou Vanmuysen (cd&v) vraagt hoe het loopt met de opvolging van het ziekteverzuim. Zo dienen personeelsleden die langdurig ziek zijn geweest contact op te nemen met Certimed. “Hebben de maatregelen effect”, zo vraagt het raadslid zich af. “Dat is nog wat te vroeg om te evalueren, omdat we nog niet zo lang bezig zijn”, geeft de Algemeen Directeur mee. “De bedoeling is om per dienst naar het ziekteverzuim te kijken om na te gaan of onze aanpak met Certimed al dan niet invloed heeft op de cijfers. Er zullen ook verzuimgesprekken gevoerd worden.”

Leerecosysteem: Het stadsbestuur stapt mee in het pilootprogramma ‘Een Leerecosysteem voor Limburg’ dat vanuit Europa mee wordt gesubsidieerd, en dit samen met Tongeren, Wellen en Heers. Het project wil met zo veel mogelijk lokale groepen zoals scholen, bedrijven, diensten, verenigingen mensen aanzetten tot levensbreed leren en hun talenten helpen ontdekken. Er wordt een nieuwe leer- en leefomgeving opgezet en daarbij worden alle mogelijkheden in en van de omgeving gebruikt. “Het gaat vooral om het samen met zoveel mogelijk organisaties leerkansen te creëren”, besluit gemeenteraadsvoorzitter Danny Deneuker (Vooruit). 

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen