GEMEENTERAAD. Vier camera’s aan speeltuin Kraanhof om overlast in kaart te brengen

Tessenderlo
Zahra Boufker

Nieuw vrijetijdshuis: Oppositieraadslid Dirk Camps (Camps) vraagt aan het schepencollege om de plannen voor het nieuwe vrijetijdshuis bij te stellen. “In het nieuwe vrijetijdscentrum zal op de nu nog groene site Kolmenveld zelfs geen cafetaria en fuifzaal komen. Bovendien blijft het huidige cultuurcentrum ook staan en komt daar een fuifzaal. Waarom moet de nieuwbouw er komen en waarom kiest men niet voor de renovatie van het huidige centrum dat wel een cafetaria heeft? In alle deelgemeenten hebben we zalen waar activiteiten kunnen doorgaan. Tien tot twaalf miljoen investeren in een prestigeproject zonder functies en dat in tijden van crisis. Wij vragen om de plannen bij te stellen en stellen voor om het huidige cultuurcentrum grondig te renoveren. Daar hebben we een fuifzaal en een cafetaria en het is goedkoper. Nog een voordeel is dat we met deze operatie een mooie groene plek in het centrum van Tessenderlo bewaren.” Schepen van Cultuur Alies Smeets (cd&v): “De renovatie van het huidige centrum zal ons 5 miljoen euro kosten. Aan de Vismarkt komt vergroening.”

Camerabewaking: In het kader van de verdere aanpak van overlast en in het bijzonder de aanpak van vandalisme, sluikstorten, storende samenscholingen dringt een actualisering van het huidige cameradossier zich op. Hiervoor werd het advies ingewonnen van de korpschef dat aan de gemeenteraad van 26 september ter advisering werd voorgelegd. “Er worden vier nieuwe camera’s tijdelijk opgesteld aan speeltuin Kraanhof. We bekijken ook welke mogelijkheden er zijn om de camera’s ook onder het gemeentestatuut te zetten. Dit wilt zeggen dat niet alleen politie maar ook de betrokken gemeentewerkers de mogelijkheid krijgen om de beelden van die camera’s te bekijken. De bedoeling is om vooral in te zetten op zwerfvuil.”

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen