GEMEENTERAAD. Leopoldsburg zoekt horecapartner voor Liberaton Garden: hapjes en drankjes voor 75 bezoekers

Leopoldsburg
Staf Boons

Liberation Garden: In mei staat de officiële opening van het museum Liberation Garden geprogrammeerd. Het gemeentebestuur zette in dit verband een punt op de agenda waarmee de lastvoorwaarden en de gunningswijze bepaald worden om een horecapartner aan te stellen. Volgens schepen Marleen Kauffmann (cd&v) gaat het zowel om het ontwikkelen, plaatsen als uitbaten van een horecagelegenheid waarin 75 bezoekers kunnen opgevangen worden voor een drankje en eventueel een hapje. Het bestaande koetshuis vooraan het museum zal opgeknapt worden, maar de horecapartner zal verder de infrastructuur inrichten.

Geschenkbonnen: De gemeenteraad gaf unaniem groen licht voor de aanpassing van het gemeentelijk reglement wat betreft de afgifte van geschenkbonnen dat dateert van 2015. Zo wordt de 5% voorziene tussenkomst definitief afgeschaft voor bonnen die vanaf 1 juli 2021 werden aangeboden. Tegelijk wordt de periode verlengd die de deelnemende handelaar heeft om de geschenkbonnen over te maken aan het gemeentebestuur. Op vraag van de adviesraad Lokale Economie wordt die periode opgetrokken van 3 maand naar 1 jaar.

Subsidies: Vijf plaatselijke socio-culturele verenigingen dreigen hun gemeentelijke subsidies te missen doordat de aanvragen te laat werden ingediend. Vandaar het voorstel om eenmalig die termijn te verlengen zodat de betrokken verenigingen zich alsnog in regel kunnen stellen. Op de oppositiebanken onthield VB zich bij de stemming en N-VA stemde tegen. 

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten