©  Jurgen Remmerie

Eindelijk eerste goedkeuring voor wat er rest van betonstop

Brussel -

De decreten die de bouwshift regelen, zijn twee jaar na het politieke akkoord eindelijk goedgekeurd. Gemeenten zullen de komende twintig jaar de woonreservegebieden niet zomaar kunnen aansnijden.

Liliana Casagrande
Aangeboden door onze partners