©  Tom Palmaers

Nieuwe pachtwet moet aanleg van natuur makkelijker maken

De Vlaamse meerderheidspartijen zijn het eens geraakt over een nieuwe pachtwet, die het makkelijker maakt om natuur te creëren. De nieuwe wet zou komende zomer van kracht kunnen worden.

gliBron: BELGA

De oude pachtregeling maakte vaak nog gebruik van mondelinge overeenkomsten en zorgde ervoor dat gronden lang in dezelfde handen bleven.

De nieuwe wet maakt van schriftelijke contracten de norm. Hij maakt nog steeds gebruik van looptijden van 9 jaar, maar na 18 jaar kan de eigenaar beslissen om de pacht op te zeggen om de grond te verkopen. Vroeger was dat 27 jaar en had de pachter voorkooprecht. Dat wordt geschrapt.

In het geval van een loopbaanpacht, verbindt de pachter zich ertoe de grond beschikbaar te blijven stellen tot de landbouwer met pensioen gaat. Dat systeem blijft behouden in de nieuwe wet, maar de bewijslast wordt bij de landbouwer gelegd. Hij moet voortaan zelf bewijzen dat hij nog aan het werk is.

Een pacht opzeggen om natuur te creëren wordt eenvoudiger gemaakt. Als het perceel is ingekleurd als groene bestemming, kan de overheid de pacht beëindigen met een opzegperiode van drie maanden en een schadevergoeding.

“De pachter mag er ook voor kiezen om zelf bos aan te planten”, zegt Steven Coenegrachts (Open VLD), een van de initiatiefnemers. “Dat vinden we erg belangrijk, want zo worden de landbouwers mee betrokken bij de aanleg van natuur.”

Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Wellicht kan het in het voorjaar worden gestemd, zodat het komende zomer van kracht wordt.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten