© Shutterstock

Geluksgevoel bij Vlamingen dit jaar opmerkelijk verbeterd ten opzichte van coronapandemie

Het geluksgevoel bij Vlamingen is opmerkelijk verbeterd in vergelijking met 2021, toen de coronapandemie ons leven nog meer in de greep hield. Dat blijkt donderdag uit de resultaten van een COVID-19-bevraging van Statistiek Vlaanderen bij ruim 3.700 Vlamingen.

Het aandeel dat zich meestal of altijd gelukkig voelt steeg tussen 2021 en 2022 van 57 naar 65 procent. Ook het aandeel dat zich meestal of altijd neerslachtig voelt, daalde in dezelfde periode (van 10 naar 6 procent). Vooral bij jongeren tussen 18 en 39 is de stijging van het geluksgevoel merkbaar: in die groep steeg het aandeel dat zich meestal of altijd gelukkig voelt van 49 naar 64 procent. 

Tussen 2021 en 2022 nam ook de intensiteit van de sociale contacten met vrienden, familie en buren weer toe. Het aandeel met minstens wekelijkse contacten met vrienden of familie steeg van 40 naar 67 procent. Bij contacten met buren ging het om een stijging van 30 naar 49 procent. Vooral de tevredenheid over sociale contacten is sterk verbeterd, van 16 procent in 2021 tot 73 procent dit jaar. Ook het aantal personen dat zich eenzaam voelt is afgenomen (van 13 naar 6 procent). 

Algemeen genomen ligt de algemene levenstevredenheid van de respondenten in 2022 duidelijk hoger dan in 2021. In 2021 was 59 procent (heel) tevreden over het leven in het algemeen. Dat aandeel steeg naar 74 procent in 2022.

Uit de resultaten blijkt verder dat 39 procent van de respondenten aangeeft sinds het begin van de coronacrisis één keer besmet te zijn geraakt en 5 procent twee of meer keer. Vrouwen raakten vaker besmet dan mannen, jongeren vaker dan ouderen en hogergeschoolden vaker dan lagergeschoolden. Van de personen die besmet zijn geraakt met het coronavirus hadden acht op de tien geen of milde symptomen. Bij 32 procent van personen die een coronabesmetting gehad hebben, waren er na drie maanden nog symptomen aanwezig, vooral vermoeidheid.

Statistiek Vlaanderen startte begin 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging bij 10.035 deelnemers. Twee op de drie deelnemers gaven toen aan open te staan voor een vervolgbevraging, waaraan uiteindelijk 3.730 Vlamingen deelnamen. In de komende weken worden nog twee vervolgrapporten gepubliceerd met de resultaten over werk, inkomen en levenslang leren en over wonen, mobiliteit, kinderen en onderwijs en digitalisering.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten