© sabine joosten 

Notarissen hoeven geen zelfstandige meer te zijn, en er komt nationale tuchtraad

Er komt een nieuw nationaal tuchtorgaan voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dat donderdag groen licht heeft gekregen in de plenaire Kamer. Er waren 3 tegenstemmingen en 1 onthouding. Daarnaast voert het ontwerp ook het statuut van een ‘toegevoegd notaris’ in.

Bron: BELGA

Klachten over notarissen worden nu behandeld in provinciale kamers, maar dat kan beter op nationaal niveau gebeuren, is de redenering. Daarom wordt binnenkort een nationale tuchtraad met een Nederlandstalige en een Franstalige kamer opgericht, telkens samengesteld uit één magistraat en twee assessoren. Dat tuchtorgaan moet toezicht houden op de naleving van de deontologische regels, en zal ook optreden voor gerechtsdeurwaarders.

Het orgaan heeft de bevoegdheid om alle mogelijke tuchtstraffen op te leggen, zoals schorsen of uit het ambt ontzetten. “De tucht wordt gemoderniseerd, met duidelijkere regels”, zegt minister Van Quickenborne daarover.

Notaris hoeft geen zelfstandige te zijn

Het ontwerp voert ook het statuut van een ‘toegevoegd notaris’ in. Wie nu notaris wil worden, moet in principe als zelfstandige aan de slag in een notariskantoor, maar niet elke jurist wil dat financiële risico nemen. Een toegevoegd notaris gaat als loontrekkende met een arbeidscontract aan de slag in een notariskantoor, maar heeft dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een andere notaris. De minister wil zo meer “jonge en bekwame juristen” motiveren om notaris te worden.

Tot slot wordt het notarisberoep verder gemoderniseerd. Zo zullen er meer akten digitaal beschikbaar zijn en verdwijnen “archaïsche vereisten” zoals de tussenkomst van vormgetuigen voor de opstelling van bepaalde akten.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten