©  Getty Images

Nieuwe besmetting met apenpokken in ons land

Op 14 november waren er in ons land 786 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Dat is één besmetting meer tegenover de vorige balans. De bijkomende besmetting werd opgetekend bij een man in Brussel, zo blijkt vrijdag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Bron: BELGA

Het gaat om 410 gevallen in Vlaanderen (52 procent), 283 gevallen in Brussel (36 procent) en 93 gevallen in Wallonië (12 procent). Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is, zijn er 775 mannen, vijf vrouwen, en drie personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 15 en 71 jaar oud. Er zijn twee gevallen gemeld bij min 16-jarigen: een kind jonger dan drie jaar en een kind ouder dan 12 jaar.

Negenendertig personen werden gehospitaliseerd, 28 om te worden behandeld (van wie vier personen met een onderliggende immuunstoornis), drie personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en acht waarvoor de reden niet gekend was. Er werd tot op heden een sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Er werden in totaal 4.234 eerste dosissen en 1.061 tweede dosissen van de vaccins tegen apenpokken toegediend. Wie zijn eerste vaccin in het buitenland kreeg, kan vanaf 21 november de tweede dosis in ons land laten toedienen.

Sciensano herhaalt dat op basis van de huidige gegevens het virus voornamelijk blijkt te worden overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, is dat nu het geval voor seksueel contact in de privésfeer. Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten