©  belga

 

Zes studenten twee tot vier jaar uitgesloten van de KU Leuven

Zes van de dertien studenten waartegen de KU Leuven een tuchtprocedure voerde, worden de komende twee tot vier jaar geweerd van de universiteit, dit academiejaar inbegrepen. Dat heeft de universiteit vrijdag bekendgemaakt, nadat bleek dat de betrokken studenten niet in beroep gaan tegen de opgelegde straffen.

blg

Zes andere studenten, die de doop ondergingen, worden voor een jaar geschorst met opschortende voorwaarden. Zij krijgen een individuele, gedragsremediërende tuchtmaatregel opgelegd, die bestaat uit drie opdrachten waaraan ze moeten voldoen gedurende het komende academiejaar: een sensibiliseringstraject over de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik, zestig tot tachtig uur vrijwilligerswerk ten dienste van de maatschappij en een evaluatiegesprek met de tuchtcommissie met een opdracht rond risicovol gedrag in het studentenleven en dooprituelen.

Eén student krijgt geen sanctie, nadat gebleken is dat hij niet betrokken was bij de doop. Omdat de studenten niet in beroep gaan, is hiermee de tuchtprocedure afgerond.

Spijt

De studenten laten via hun advocaat Jan Temmerman weten dat ze spijt hebben en accepteren dat de KU Leuven een straf oplegt. “Tijdens het doopritueel heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan voor één van onze leden. We zijn in de eerste plaats dankbaar en opgelucht dat we tijdig de nodige medische hulp hebben kunnen inroepen. We zijn ons er allemaal van bewust dat dit niet zover had mogen komen.”

“Voor enkelen onder ons betekent dit dat zij hun lopende studies niet kunnen voortzetten aan de betrokken instelling. Dat valt zeer zwaar. De gebeurtenissen en de nasleep van de doop zijn voor ons allemaal een harde levensles, die ons nog lang zal bijblijven.”

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten