Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits (CD&V) kondigde de bevraging aan. ©  Marc Gysens

Crevits plant volgend jaar grote bevraging van bewoners Vlaamse woonzorgcentra

De Vlaamse overheid ondersteunt vanaf volgend jaar woonzorgcentra in Vlaanderen bij de organisatie van bewonersbevragingen. De bewoners zullen daarbij hun mening kunnen geven over hoe ze de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren. Dat kondigt Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits (CD&V), aan. Op die manier wil de Vlaamse overheid de bewonersparticipatie verhogen.

Bron: BELGA

Enkele woonzorgcentra organiseren nu al soortgelijke initiatieven. Vlaanderen wil daar meer wetenschappelijke uniformiteit in brengen. Ook wordt de onderlinge vergelijking en de transparante bekendmaking van de resultaten mogelijk gemaakt. Woonzorgcentra zullen vrijwillig en gratis kunnen deelnemen. Ook naasten van bewoners zullen hun mening kunnen geven.

“Om kwaliteit nog beter af te stemmen op de noden van de bewoners, hebben we hun mening nodig”, aldus Crevits. “Daarom ondersteunen we vanaf volgend jaar de woonzorgcentra met het organiseren van bewonersbevragingen die polsen naar hun ervaringen. Daarbij verliezen we de naasten van de bewoners niet uit het oog.” Partners in het project zijn het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Ook bewoners met dementie

Bedoeling is om een wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen van hoe de bewoners en hun naasten de kwaliteit van leven, wonen en zorg in de woonzorgcentra in Vlaanderen ervaren. “We denken daarbij aan maaltijden, accommodatie, communicatie, omgang met personeel en medebewoners, privacy, algemeen welbevinden, autonomie. Het biedt de bewoner inspraak in het beleid en moet de woonzorgcentra de nodige inzichten bieden”, klinkt het. 

De bewoners, ook zij met dementie, zullen hun mening kunnen geven. Er komt dan ook een aparte meetmethode voor de verschillende groepen. 

Het project verloopt in verschillende fases. Vanaf het najaar van volgend jaar staat de eerste meting bij bewoners gepland, de resultaten zijn voorzien voor het einde van 2024. De uitkomsten van de familiebevraging komen in het voorjaar van 2025. Een eindrapport volgt in september 2025. De Vlaamse regering investeert maximaal 1,8 miljoen euro in de realisatie van het project.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten