©  belga

 

Europese Commissie heeft twee fundamentele opmerkingen over Belgische begroting

De Europese Commissie maakt vandaag haar oordeel over de begroting van alle lidstaten bekend. Wat ons land betreft hebben ze twee fundamentele opmerkingen. Welke? En kan België gesanctioneerd worden?

cv, bar

De Europese Commissie maakt vandaag haar oordeel bekend over de Europese begrotingen die de lidstaten midden oktober indienden. De Standaard kon het oordeel al inkijken dat later vandaag bekend wordt gemaakt. De Europese Commissie oordeelt dat de begroting van ons land “gedeeltelijk in lijn ligt met haar aanbevelingen”. De Europese Commissie maakt daarbij twee fundamentele opmerkingen.

De lopende uitgaven lopen te snel op. De commissie kijkt daarbij vooral naar de automatische indexering van de ambtenarenlonen en de toenemende sociale uitgaven – onder meer als gevolg van de vergrijzing – die de uitgaven structureel te sterk doen oplopen. De noodzakelijke hervormingen om die uitdagingen aan te pakken, blijven te lang uit.

Voorlopig geen sancties

Daarnaast merkt de Europese Commissie op dat de energiesteun die ons land biedt aan bedrijven en particulieren niet genoeg gericht is naar wie het echt nodig heeft. Bovendien stimuleert de steun onvoldoende het zuinig gebruik van energie. Ze merkt ook op dat ze in haar beoordeling enkel rekening houdt met de btw-verlaging op energie tot eind maart. Daardoor landt het Belgische tekort eind volgend jaar op 5,8 procent van het bbp en bedraagt de Belgische schuld dan 108,2 procent van het bbp.

België zit in een lijst met een hele rist andere landen zoals Portugal en Slovenië, maar bijvoorbeeld ook Nederland, Duitsland en Luxemburg, die de Europese Commissie uitnodigt om de nodige maatregelen te nemen om het budget helemaal in lijn te brengen met de Europese aanbevelingen. De Europese Commissie geeft ook voor volgend jaar enkel nog aanbevelingen, maar sanctioneert nog altijd niet wie niet in de pas loopt. Vanaf 2024 neemt de Europese Commissie haar rol als een echte begrotingswaakhond opnieuw op.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten