GEMEENTERAAD. Herk-de-Stad grijpt in: Daelersveld alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer en (brom)fietsers

HERK-DE-STAD
Luk Weyens

Verkeer Daelersveld: De woonwijk Daelersveld in Herk-centrum is voortaan alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw reglement goedgekeurd. In de wijk Daelersveld zijn in verschillende stappen meer dan honderd woningen gebouwd. Die nieuwe bewoning op zich brengt al heel wat beweging mee. Voor autoverkeer is er alleen een toegang via de Driespoortweg. Die toegang is dus alleen bestemd voor mensen die in volgende straten moeten zijn: Silverijserstraat, Lazerijstraat, Henri Knutsplein, Meester Mintenplein, Voetbogenstraat en Herkenrodestraat. De wijk ligt naast de campus van de Sint-Martinusscholen aan de Diestsesteenweg. De beperking geldt niet voor fietsers en bromfietsers. Zo kunnen scholieren rijden naar en van de campus van de Sint-Martinusscholen aan de Diestsesteenweg die vlak naast de wijk ligt.

Heffing werken gas/elektriciteit: De stad heft een retributie op werken aan de leidingen voor elektriciteit en gas op het openbaar domein in Herk-de-Stad. De heffing is te betalen per dag en per lopende meter dat de sleuf op de openbare weg open ligt. De retributie bedraagt voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. Voor de hinder door dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximaal 3 vierkante meter heft de stad een retributie van 1 euro per jaar per aansluitingspunt in Herk-de-Stad bij de betrokken maatschappij.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten