Voortaan ook enkel remgeld betalen bij specialisten en tandartsen? Cd&v wil systeem uitbreiden

Cd&v wil dat niet alleen huisartsen, maar onder meer ook specialisten, kinesisten en tandartsen voor patiënten enkel nog het remgeld aanrekenen. Die zogenaamde derdebetalersregeling moet dus voor alle zorgverstrekkers verplicht worden. Kamerlid Nawal Farih dient er een wetsvoorstel over in. De cd&v’ster wil zo vermijden dat mensen met financiële problemen medische zorg uitstellen.

Farid El Mabrouk

Het derdebetalersysteem houdt in dat patiënten enkel nog het remgeld betalen wanneer ze op medische consultatie gaan. Het deel dat het ziekenfonds nadien terugbetaalt, moet dus niet meer worden voorgeschoten. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming, voor consultaties op afstand en voor bepaalde afspraken bij de tandarts is het systeem nu al verplicht. Maar voor alle andere medische consultaties staat het dokters, tandartsen, logopedisten, etc. vrij om enkel het remgeld aan te rekenen of niet.

Cd&v-Kamerlid Nawal Farih wil echter dat het algemeen wordt verplicht. “Veel gezinnen stellen essentiële gezondheidszorg uit door financiële problemen. We lopen het risico dat de gezondheidskloof groter wordt zonder automatische derdebetalersregeling,” zegt de christendemocrate.

©  BELGA

Farih vroeg minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Kamer om het systeem op te leggen, maar de socialist is dat voorlopig niet van plan. “Ik hoed mij ervoor om vandaag top-down te beslissen dat de derde-betalersregeling overal een verplichting zou zijn. Ik denk dat wij dat niet zomaar kunnen beslissen”, verklaarde de minister in het federaal parlement.

Vandenbroucke benadrukt dat het systeem bij huisartsen ondertussen al veel meer wordt gebruikt in vergelijking met vorig jaar. Om het ook ingang te doen krijgen bij kinesisten, specialisten of tandartsen gaat hij de sector en de ziekenfondsen vragen om de regeling sterker te promoten.

Cd&v wil toch verder gaan. Nawal Farih gaat daarom een wetsvoorstel indienen om de derdebetalersregeling op te leggen. “Ik hoor verhalen van gezinnen die de logopedie van hun kinderen stopzetten omdat het bedrag dat zij daarvoor maandelijks moeten voorschieten te veel weegt op het gezinsbudget. Of van ouderen die na een beroerte de kinesist niet opzoeken om hun motoriek te herstellen. Zoals geweten kan de terugbetaling door het ziekenfonds immers een tijdje op zich laten wachten. Ik wil absoluut vermijden dat mensen hun zorg uitstellen wegens financiële redenen.”

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten