©  BELGA

Federale regering bereikt loonakkoord: geen opslag, wel premie tot 750 euro in goed boerende sectoren

De federale regering is er dan toch in geslaagd een loonakkoord af te sluiten. De lonen zullen de komende twee jaar niet stijgen bovenop de index, daar is geen marge voor. Maar er komt wel een premie tot 750 euro voor werknemers in sectoren die goed boerden.

Hannes Heynderickx

Waar de federale regering vorige week niet in slaagde, lukte vandaag wel. De ploeg van premier Alexander De Croo (Open Vld) klopte rond de middag een loonakkoord af voor de komende twee jaar. Zoals verwacht is er geen enkele ruimte voor structurele loonsverhogingen. Daarvoor is er te weinig marge bij de bedrijven, is de inschatting. De komende twee jaar zullen de lonen dus niet stijgen bovenop de index. Daarmee respecteert de regering ook de loonnormwet van 1996, die de socialisten eigenlijk aangepast willen zien.

Er komt wel een toegeving naar werknemers in sectoren die goed boerden. Net zoals twee jaar geleden zullen zij een premie krijgen. Al zal die nu hoger komen te liggen. De premie loopt op tot 500 euro voor bedrijven in sectoren met hoge wisten. In sectoren met uitzonderlijk hoge winsten kan de premie zelfs 750 euro bedragen. Over welk bedrijf in aanmerking komt voor de premies, wordt nog door de sociale partners onderhandeld op bedrijfs- en sectorniveau.

Een laatste luik van het akkoord gaat over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat potje van een klein miljard wordt gebruikt om de laagste lonen en uitkeringen op te trekken. In tegenstelling tot twee jaar geleden gaat er nu minder naar de werkloosheidsuitkeringen, een eis van de liberalen. Die stijgen met 1,3 procent in plaats van 3,5 procent. De vrijgekomen middelen gaan naar een verhoging van de minimumlonen.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten