GEMEENTERAAD. Oppositie Hechtel-Eksel vraagt reactie na ontslag schepen: “Te veel respect voor Jacky”

Hechtel-Eksel
Geert Van Baelen

Ontslag schepen: Het aangekondigde ontslag door schepen Jacky Snoeckx die zelf afwezig was wegens ziekte, beroerde ook de oppositie, en vooral dan de kritiek die hij uitte op het beleid. CD&V en Groen vroegen een reactie van burgemeester Jan Dalemans (HE). “Ik heb te veel respect voor Jacky om me negatief uit te laten”, reageerde die kort. Voorzitter Stefan Agten meldde dat schepen Snoeckx zijn ontslag nog niet met een officieel schrijven heeft kenbaar gemaakt. Opmerkelijk, Agten die normaal in januari schepen Theo Martens (HE) zou opvolgen, ziet hiervan af. “Ik kan niet garanderen dat ik genoeg tijd in dit mandaat kan spenderen”, luidde zijn motivatie die hij weidde aan voortschrijdend inzicht. Sven Saenen (Groen) maakte een kanttekening. “Mij viel op dat u sinds september 2021 de aktes rond grondverhandelingen door het bestuur niet meer mee ondertekent. Dat doet me besluiten dat u geen meeloper bent in het beleid.”

Bosland: Schepen Nele Lijnen (HE) legde het jaarverslag 2021 van Bosland voor, een jaar dat vooral in het teken stond van de kandidatuur voor het label Nationaal Park. “Tegen mei volgend jaar hopen we een volwaardige kandidaatstelling klaar te hebben”, stelde de schepen. Oppositieraadslid Raf Truyens (cd&v) betreurde dat dit tot polarisatie leidde, en wou weten hoe aan een draagvlak wordt gewerkt. “Alle begrip voor het spanningsveld tussen natuur en landbouw. Goed nieuws is dat landbouworganisaties willen meestappen in een participatietraject. Wat het niet vergemakkelijkt, is dat het wettelijk kader onderhevig is aan verandering waardoor we telkens moeten herschikken”, stelde Lijnen. Sven Saenen (Groen) wou weten of de kandidatuur invloed heeft op het toeristische RUP dat in opmaak is. “In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van dit RUP”, aldus de schepen.

Vakantiecentrum: De gemeente wil de erfpachtovereenkomst - die in 1996 werd afgesloten met de vzw achter het Jeugd- en Vakantiecentrum in Hechtel - verlengen met 15 jaar. “Misschien kunnen we met de mensen rond tafel zitten om te kijken of we nog meer kunnen halen uit het gebied waarvoor toch een ambitieus masterplan werd opgesteld”, suggereerde raadslid Sven Saenen (Groen) die ook liever een kortere erfpachtperiode had gezien. Burgemeester Jan Dalemans (HE) reageerde dat er grondig overleg is geweest met de vzw. “We kozen er bewust voor om de overeenkomst te verlengen. De vzw levert heel goed werk en investeert in de accommodatie, zoals recent nog een upgrade van de chalets. Wat het masterplan betreft: in dat kader werden toch al wat zaken gerealiseerd zoals de nieuwe parking en Chirolokalen.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten