©  BELGA

Mogelijke onregelmatigheden in elf stikstofadviezen Agentschap Natuur en Bos

Een vooronderzoek van Audit Vlaanderen over afwijkende stikstofadviezen geeft aanleiding tot een grondigere systeemaudit van het agentschap. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Bij elf bedrijven is er sprake van mogelijke onregelmatigheden.

gjsBron: BELGA

Demir bestelde in het voorjaar een audit naar het Agentschap Natuur en Bos nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld in de manier waarop het agentschap adviezen heeft afgeleverd in het stikstofdossier. Zo is er in verschillende dossiers van piekbelasters, de zogenaamde ‘rode bedrijven’, sprake van rechtstreekse contacten tussen ANB en de Boerenbond waarna er gunstige adviezen en vergunningen zijn gevolgd. 

Een vooronderzoek van Audit Vlaanderen bracht “gemengde vaststellingen over de adviesverlening van het agentschap” aan het licht, laat Demir nu weten. Zo lijkt het erop dat de toenmalige beoordelingskaders voor stikstof niet consequent zijn toegepast.

“Niet eenduidig”

De oorzaak van die afwijkingen “lijkt echter niet eenduidig”, zegt de N-VA-minister ook. Concrete aanwijzingen voor een forensisch onderzoek tegen specifieke personeelsleden zijn er niet, maar Audit Vlaanderen “kan niet uitsluiten dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in andere dossiers of processen van het ANB”. Daarom volgt nu een systeemaudit, “om toekomstige processen te verbeteren en te voorkomen dat onregelmatigheden plaatsvinden”, klinkt het. 

In totaal kwamen tijdens het vooronderzoek elf bedrijven in beeld waar zich mogelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan. Het gaat dan om afwijkingen tussen de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos en de op dat moment geldende regelgeving.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten