Illustratiebeeld. ©  BELGAIMAGE

Meer dan 5.000 mensen lieten zich vorig jaar uitschrijven uit doopregister

Een totaal van 5.237 gedoopten liet zich in 2021 uitschrijven uit het doopregister, meer dan vier keer zoveel als in 2020, toen 1.261 mensen zich lieten uitschrijven. Dat blijkt woensdag uit het jaarrapport van de katholieke Kerk in België, dat ook bericht over 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik.

Bron: BELGA

In maart 2021 kreeg de Congregatie voor de Geloofsleer de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. Het instituut van het Vaticaan over de geloofsleer herhaalde toen dat homoseksualiteit een “zonde” blijft. Het jaarrapport wijst op de grote media-aandacht die dat standpunt toen kreeg als een van de mogelijke verklaringen voor de stijging van het aantal mensen dat zich liet uitschrijven.  

Minder dopen, communies en huwelijken

Daarnaast blijkt uit het vijfde rapport een verdere daling van het aantal mensen dat zich liet dopen, de eerste of plechtige communie deed of trouwde voor de Kerk. Zo werden vorig jaar 36.834 personen gedoopt, ofwel 5.217 minder dan in 2019. Zowat 4.035 kerkelijke huwelijken werden voltrokken, tegenover 5.971 in 2019. 

Wegens de coronacrisis in 2020 zijn geen cijfers beschikbaar voor dat jaar. “Bij de volgende gegevensverzameling zal moeten blijken of de aantallen van vóór de coronapandemie opnieuw worden gehaald”, luidt het rapport. 

    Seksueel misbruik

    Tot slot wijst het rapport op 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik. In drie op de vier gevallen vond het misbruik meer dan dertig jaar geleden plaats. De Kerk wees 13 dossiers door naar justitie en gaf een financiële tegemoetkoming aan 28 personen.

    Aangeboden door onze partners