GEMEENTERAAD. Tongerse oppositie over verkoop OCMW-gronden: “Jullie verkopen landbouwgrond voor appel en een ei”

Tongeren
Dirk Roefflaer

Energie:  Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd goedgekeurd. De stad wil o.a. de CO²-reductie opdrijven van - 40% naar - 55% tegen 2030. Het energieverbruik moet met 3% dalen in 2023. Er wordt anderhalve laadpaal i.p.v. 1 per 100 inwoners voorzien. Raadslid Stassen (Groen) is argwanend: “Doelstellingen stellen is belangrijk, maar ze uitvoeren is belangrijker. Er zijn extra inspanningen nodig.”

Kinderarmoede: Om de hoge kinderarmoede aan te pakken stelde raadslid Niels Vandewyer (N-VA) het creëren van de bevoegdheid en titel (“integratie en inburgering”) voor toe te voegen aan de schepen van Sociale Zaken: “Over een periode van 9 jaar steeg in Tongeren de kinderarmoede van 6,5% in 2012 naar 20,8% in 2021. Wij zijn daarmee de grootste stijgers van Limburg. Enkel de bevoegdheid Sociale Zaken volstaat niet om een antwoord te bieden aan dit schrijnend probleem. Gezien de relatief nieuwe problemen die zich voordoen omtrent migratie in Tongeren is er duidelijk nood aan een multidisciplinaire aanpak.” Schepen Schouterden reageerde: “De registratie is een momentopname. De stad heeft geen vat op bepaalde parameters zoals het inkomen van een gezin, of de opleiding van de ouders. Van de 240 geboortes vorig jaar waren er 50 die met armoede te kampen hebben. Het federaal en Vlaams niveau moeten ook meedoen.”

Landbouwgrond: De systematische verkoop van landbouwgrond van het OCMW stuit op verzet van de oppositie: “Sommige percelen zijn ideaal om een bos aan te planten”, vond raadslid Stassen (Groen). Raadslid Leenders beloofde het de stad moeilijk te maken: “Jullie verkopen landbouwgrond voor een appel en een ei. Er zijn al procedures lopende tegen zulke verkoop in sommige gemeenten.” Schepen Vrancken is er gerust in: “Moeilijk gaat ook”, suste hij. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten