© RR

Hasselt betaalt kosten voor inname openbaar domein terug bij energiebesparende renovaties

Hasselt -

Hasselt betaalt voortaan de kosten voor inname openbaar domein terug aan Hasselaren die energiebesparende renovaties aan hun woning uitvoeren. “We willen zo de mensen stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke maatregelen”, klinkt het.

Iedereen die energiezuinige en energiebesparende maatregelen uitvoert aan panden op Hasselts grondgebied, en daarvoor inname van het openbaar domein nodig heeft, zal voortaan een toelage kunnen krijgen. Dat aanvragen kan tot en met 31 december 2023.

“Het gaat om maatregelen die het energieverbruik doen dalen en de consumptie van brandstoffen doen verminderen, zoals dak- of gevelisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, enz.”, legt schepen Marc Schepers (RoodGroen+) uit. “Voorwaarde is natuurlijk dat ze, om die energiebesparende werken uit te voeren, een inname van het openbaar domein nodig hebben, dat kan onder meer zijn om een stelling of container te plaatsen bijvoorbeeld op de stoep of de rijweg.”

Tot 1.500 euro

Wanneer de aanvraag voor de inname gebeurde door een natuurlijk persoon kan diezelfde persoon ook een aanvraag doen om de toelage te bekomen. “Het bedrag van de terugbetaling is rechtstreeks gelinkt aan de inname van de oppervlakte van het openbaar domein”, zegt schepen Frank Dewael (Open Vld). “Er is een prijsverschil voor een inname binnen en buiten de grote ring, en tussen de twee rondwegen. Het totale bedrag van de toelage kan maximaal 1.500 euro bedragen, per jaar en per adres waar de energiebesparende renovatie werd uitgevoerd. Uiteraard kan de toelage pas betaald worden als alle aanvragen en betalingen correct zijn gebeurd en wanneer de nodige bewijsstukken zijn geleverd.”

(Dirk Jacobs)

Zowel een vergunning voor de inname openbaar domein als de toelage kunnen digitaal aangevraagd worden op www.hasselt.be/toelage-inname-openbaar-domein.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten