©  BELGA

Premier verdedigt loonakkoord tegen kritiek oppositie: “Ik durf met dit beleid naar buitenkomen”

Premier Alexander De Croo heeft donderdag in de Kamer het loonakkoord verdedigd waarover zijn regering het eerder deze week eens raakte tegen de kritiek van de oppositie. Hij verweet de communisten van PVDA de klassenstrijd verder aan te wakkeren. En richting N-VA klopte hij zich op de borst dat er sinds de start van de regering 200.000 jobs zijn bijgekomen.

Bron: BELGA

Zoals bekend adviseerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de komende twee jaar geen marge toe te laten voor loonsverhogingen, kwestie van de loonhandicap met de buurlanden onder controle te houden. De regering volgt dat advies, maar laat toe dat bedrijven die goed boeren, een premie toekennen die kan oplopen tot 750 euro. Bovendien gaat een deel van de welvaartsenveloppe naar hogere minimumlonen. “De Europese Commissie vraagt ons maatregelen die ervoor zorgen dat de werkloosheidsval kleiner wordt. Een week later hebben we een beslissing in die zin genomen”, verklaarde de premier.

Oppositiepartijen PVDA en N-VA zijn niet onder de indruk van het akkoord. Raoul Hedebouw (PVDA) had het smalend over een “chequeske” van 750 euro, terwijl Björn Anseeuw (N-VA) de premier “volksverlakkerij” verweet. Hij herhaalde zijn kritiek dat de regering geen enkele maatregel neemt die aanzet tot werken.

De premier verweet Hedebouw alleen maar olie op het vuur te gooien. “Nog steeds verschanst u zich in een klassenstrijd. U wakkert die zelfs nog aan. Ons welvaartsmodel is opgebouwd op basis van een overlegmodel. U zoekt een conflictmodel”, luidde het.

Tegen Anseeuw merkte de premier op dat de regering de loonwet uitvoert zoals die door de vorige regering werd hervormd. “Sinds het begin van de regeerperiode zijn er 200.000 jobs bij gecreëerd, in een periode van crisis. Ik durf met dat beleid naar buiten komen.” De eerste minister baseert zich daarvoor op cijfers van de Nationale Bank. Volgens Anseeuw klopt dat echter niet. Hij had het over 18.000 extra jobs, maar dan op basis van cijfers van de RSZ en sinds het begin van de legislatuur.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten