© Nath Bernard

© Nath Bernard

© Nath Bernard

© Nath Bernard

© Nath Bernard

© Nath Bernard

© Nath Bernard

De leerkuil in Freinet on the Move

Genk -

Tijdens de maand november brachten alle leerkrachten Freinet on the Move de les rond de leerkuil op een creatieve manier.

Nath Bernard

Er werd een leerkuil nagebouwd met duploblokken, er ontstonden leerkuilen op de speelplaats met krijt, er werd een grote leerkuil nagebouwd waar je echt kon inspringen, er werd focus gelegd op welke gevoelsverkenners je kunnen helpen als je in de leerkuil zit en de leerlingen van het zesde leerden werken met helpende gedachten via het programma Lumio op hun chromebooks. Er werd stilgestaan met wat je kan helpen als je in je leerkuil zit en wat je eruit kan leren voor jezelf. De leerlingen hebben allemaal hun eigen leerkuil ingevuld die ze kunnen gebruiken als ze dit nodig hebben. Hele leerrijke lessen waar de kinderen zeker mee geholpen zijn.

http://freinetonthemove.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten