De kerncentrales in Doel. ©  Arie Kievit

Plots ligt verlenging van vijf kerncentrales op tafel, maar Groen vindt maar één optie haalbaar

Blijven straks vijf in plaats van de voorziene twee kerncentrales langer open? De deur daarvoor staat niet op een kier, maar zelfs wagenwijd open. Aanleiding is een rapport van Elia waaruit blijkt dat er extra energiecapaciteit nodig is om de winters ‘24-’25 en ‘25-’26 zonder black outs door te komen. De liberalen en CD&V duwen alvast op het gaspedaal om naast Doel 4 en Tihange 3 ook de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1 een levensduurverlenging te geven. Al is het lang niet zeker of de groenen in dat scenario willen meespelen.

Farid El Mabrouk

De kans is zeker niet onbestaande dat de kernuitstap zo goed als volledig wordt teruggedraaid. Vivaldi startte in 2020 met het voornemen om de zeven kerncentrales tegen 2025 te sluiten, maar de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die volgden, zetten alles weer op zijn kop. De groenen gingen uiteindelijk mee in het langer openhouden van onze jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, maar de roep naar meer weerklinkt ook binnen de regering luider en luider. Bij de MR al lang, maar ondertussen zijn ook Open VLD en CD&V grote believers geworden.

Het rapport van Elia, de Federale Overheidsdienst Economie en Fluxys over onze energiebevoorrading zou nu een game changer kunnen worden. Uit het onderzoek van de drie blijkt nu dat we tijdens de winters 2024-2025 en 2025-2026 extra capaciteit nodig hebben om elektriciteit op te wekken. Daarvoor zijn drie mogelijke opties: Doel 4 en Tihange 3 ook laten draaien tijdens die winters, extra gascentrales voorzien, of de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1 verlengen.

De groenen zijn voor optie 1 en willen onze jongste centrales tijdens die cruciale winters inschakelen, hoewel die normaal gezien omwille van de levensduurverlening tot 2027 niet zouden draaien om ze de update te geven die nodig is om nog tien jaar langer verder te kunnen. Dat moet de extra vraag kunnen opvangen. Volgens covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is dat technisch, financieel en juridisch de beste oplossing.

Enkel socialisten afzijdig

Maar volgens sommige coalitiepartners in de regering schuift Groen die piste alleen maar naar voren om te vermijden dat de kernuitstap nog verder wordt uitgehold, en dat de discussie draait rond het ook langer openhouden van de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1, die eerder al eens een levensduurverlenging kregen. Elia en co. schuiven in hun rapport immers ook die piste naar voren. Dat ook die drie centrales langer zouden worden ingeschakeld, om zo de tekorten op te vullen. Een zogenaamde fuel extension: ze tijdens de zomer niet gebruiken, zodat de brandstof dan langer kan meegaan en ook tijdens de winter kan worden aangewend.

(Lees verder onder de foto)

Voor Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is enkel het openhouden van de jongste kerncentrales aan de orde. ©  BELGA

Alleen grijpen zowel MR, Open VLD als CD&V die piste nu aan om de drie centrales ook langer open te houden. “De vaststelling van een gebrek aan elektriciteitsproductie in België bevestigt wat de MR als enige al maanden zegt. We moeten 5 kernreactoren openhouden. Dat is goed voor het klimaat, onze economie en onze bevoorradingszekerheid,” zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Ook CD&V vindt dat nu moet worden bekeken of de drie niet beter nog eens worden verlengd. Alle opties moeten op tafel komen, klinkt het. Ook bij de Vlaamse vrienden van Bouchez, Open VLD, valt een gelijkaardig geluid te horen. De Vlaamse liberalen zijn ook voor een nieuwe verlenging van Doel 1 en 2 en Tihange 1.

(Lees verder onder de foto)

MR-voorzitter Georges -Louis Bouchez is al langer voorstander van het langer openhouden van de kerncentrales. ©  BART DEWAELE

Woensdag buigt het kernkabinet zich over de affaire. Normaal gezien komt Elia het rapport er toelichten, maar dat het een stevige discussie zal worden, staat nu al vast. Een aantal meerderheidspartijen zijn er niet over te spreken dat het rapport al in de pers staat nog voor het binnen de regering wordt bespreken. Maar ook inhoudelijk zal het wel clashen. De liberalen en CD&V willen deze keer doorduwen en uiteindelijk dus 5 centrales langer openhouden. De groenen zien dat niet zitten. De socialisten houden zich afzijdig, maar sluiten niets uit. “Geen taboes of heilige huisjes. Wel twee duidelijke doelstellingen: prijs zo laag mogelijk en het de bevoorrading moet gegarandeerd zijn,” klinkt het op de Keizerslaan zowel bij Vooruit als bij de PS.

Los van de discussie binnen de regering blijft ook nog de vraag hoe de energiewaakhond FANC en Engie zelf naar de discussie kijken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle moet oordelen of een verlenging wel tijdig en op een veilige manier mogelijk is. Engie is dan weer de speler die het allemaal moet uitvoeren. De onderhandelingen met de regering over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 verlopen nu al bijzonder moeilijk. Of een eventueel ruimer plan nu tijdens de finale fase van de gesprekken nog aan bod kan komen, zal moeten blijken.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten