GEMEENTERAAD. Halen geeft voortaan subsidie voor huren mobiel toilet

Halen
Luk Weyens

Mobiel toilet:  De stad geeft voortaan een subsidie van honderd euro aan verenigingen die bij activiteiten een mobiel toilet willen huren. “Tot nu toe verhuurden we voor 150 euro een eigen toiletwagen, maar die is niet meer in goede staat en buiten gebruik gesteld”, legt schepen Thomas Dubois (CD&V) uit. “Een nieuwe wagen kopen zou ons heel veel geld kosten. Bovendien staat de eigen dienst dan in voor transport naar en van de plaats van de activiteit. De verenigingen kunnen voor het huren van een mobiel toilet op de privémarkt terecht, wat misschien iets meer zal kosten. Om dat verschil op te vangen verlenen we de subsidie. Alle verenigingen op alle domeinen - cultuur, sport, jeugd…. - komen ervoor in aanmerking. In 2019 werd de eigen WC-wagen 16 keer uitgeleend. We schatten de kostprijs op jaarbasis dus op 1.600 euro.”

Foodtrucks aan Rietbron: Verenigingen hoeven voor het plaatsen van een foodtruck of een andere mobiele eetgelegenheid aan de achterzijde van gemeenschapscentrum De Rietbron geen 50 euro meer te betalen. De stad past daarvoor het reglement op de gebruik van de zaal aan. “Aan de voorzijde van De Rietbron mogen geen foodtrucks staan om zo concurrentie voor de frituren op het Raubrandplein te vormen”, legt schepen van Feestelijkheden Heidi Wuestenbergs (CD&V) uit. “Aan de achterzijde mocht het wel tegen een betaling van 50 euro. Die vergoeding valt nu weg. Jeugdverenigingen nemen bij een fuif zelf zo’n foodtruck voor hun rekening. Die 50 euro valt nu weg. De andere bepalingen blijven wel gelden. Zo wijst de dienst een plaats toe en moeten ze nadien ook alles netjes achterlaten.”

Kritiek op meerjarenplan: De oppositie van Open Vld uitte kritiek op de uitvoering van het meerjarenplan van de stad tot 2025. Dat gebeurde bij het bepalen van de kredieten (het te besteden geld) voor 2023. “Er wordt wel geld voorzien, maar vele projecten worden telkens uitgesteld”, zegde Anita Bullens (Open Vld). 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten