Na sluiting crèches: kinderopvang die tijdelijke capaciteit verhoogt, krijgt subsidie

Lommel -

De stad Lommel voorziet een extra financiële steun voor opvanginitiatieven die tijdelijk extra capaciteit voorzien. De aanleiding is de sluiting van de vier kinderopvanginitiatieven van vzw Hera en vzw Rheia. De steun bedraagt maandelijks 100 euro per kind.

Geert Van Baelen

Naar aanleiding van de sluiting van de vier kinderopvanginitiatieven van vzw Hera en vzw Rheia kreeg de stad Lommel de opdracht om samen met andere erkende kinderopvangverblijven en onthaalouders tijdelijke vervangcapaciteit te organiseren. “In eerste instantie wordt vooral gekeken naar opvanginitiatieven die extra capaciteit kunnen organiseren”, duidt schepen Nancy Bleys (cd&v). “Natuurlijk komen daar kosten bij kijken. Denk maar aan de aankoop van extra materiaal of kleine infrastructurele ingrepen. Om die kosten te dekken, heeft schepencollege beslist om een subsidie van 100 euro per maand per kind te voorzien voor de duur van de tijdelijke opvangcapaciteit. We maken hiervoor een budget van 54.000 euro vrij.”

Wachtlijsten

De huidige kinderopvang kent al lange wachtlijsten, niet alleen in Lommel maar ook in de buurgemeenten. “Extra ruimte maken voor 72 kinderen is een bijzonder grote inspanning voor de bestaande kinderopvangverblijven en kan dus niet alleen georganiseerd worden in de bestaande infrastructuur. Let wel, de verhoging van de capaciteit is tijdelijk en geeft ze geen garantie op een definitieve erkenning en subsidiëring.”

Het subsidiereglement voor deze tijdelijke vervangcapaciteit staat eind deze maand op de agenda van de gemeenteraad en gaat retroactief in vanaf 1 december. Daarnaast worden kinderopvangverblijven of onthaalouders die de vervangcapaciteit voor deze kinderen organiseren ook tijdelijk gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien.

“We werken dus zowel naar de ouders als naar de kinderopvanginitiatieven die vervangcapaciteit organiseren aan een oplossing”, vervolgt schepen Peter Vanderkrieken (cd&v). “Stadsmedewerkers bij het Huis van de Kind en andere diensten zijn elke dag hard aan het werk om de puzzel te leggen voor de ouders. Via het lokaal loket kinderopvang werd een tijdelijke opvangplaats aangevraagd en alle ouders werden ondertussen persoonlijk gecontacteerd. We blijven die inspanningen leveren zodat we voor alle ouders een oplossing vinden.”

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten