Voorlopig moeten de kindjes elders opvang krijgen. © Bas De Wilde

Kinderopvang in Zwevegem “met dringende noodzakelijkheid” gesloten: “Veiligheid van de kinderen kwam in het gedrang”

Zwevegem -

Het Vlaams Agentschap Opgroeien heeft vorige week woensdag beslist om de vergunning van kinderopvang Baby Hof in de Slype in Zwevegem te schorsen met dringende noodzakelijkheid. Baby Hof telt zo’n 19 vergunde opvangplaatsen. De ouders van de kinderen moeten nu op zoek naar een alternatief. “De veiligheid van de kinderen kwam in het gedrang.”

Bas De Wilde

Wat precies zo problematisch was bij kinderopvang Baby Hof, daar wil het Agentschap Opgroeien niets over kwijt. Ook bij de uitbaters van de kinderopvang werd vergeefs gepolst naar commentaar. Maar er was wel een mail naar de ouders van de kinderen waarin Baby Hof meegaf dat ze de nodige juridische acties zullen ondernemen tegen de beslissing.

Die beslissing werd op 15 december al meegedeeld aan Baby Hof. Volgens Dries Heselmans van het Vlaamse Agentschap Opgroeien is die overigens genomen na een langdurig traject waarbij tekorten onvoldoende werden weggewerkt. “Hierdoor kwam de veiligheid van de kinderen in het gedrang. De schorsing is een tijdelijke maatregel en loopt voorlopig tot 15 maart. De organisator krijgt de kans om alle tekorten structureel weg te werken.”

Ondertussen wordt intensief samengewerkt met schepen van Samenleving Eliane Spincemaillie (cd&v) om zo snel mogelijk noodopvang te realiseren voor de getroffen kinderen. “Het lokaal loket staat de ouders bij in hun zoektocht naar een nieuwe plek. De gemeente zoekt mogelijkheden om een tijdelijke opvangcapaciteit te creëren. Als die organisatoren voldoen aan de voorwaarden zal Opgroeien met een subsidie over de brug komen om de kinderen tijdelijk op te vangen”, zegt Heselmans.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten