©  Instagram @sarahputtemans/VTM/YouTube Maximiliaan Verheyen

Drie influencers krijgen waarschuwing van Vlaamse Regulator van de Media: reclame moet “duidelijk herkenbaar” zijn

Drie influencers hebben van de VREM, de Vlaamse Regulator van de Media, een waarschuwing gekregen omdat ze de regels voor reclame niet goed volgen. De VREM onderzocht video’s van Sarah Puttemans, Steffie Mercie en Maximiliaan Verheyen en kwam tot het besluit dat gesponsorde content daarin te vaak “niet duidelijk herkenbaar” is.

edb

In 2021 werd het nieuw Vlaams Mediadecreet gepubliceerd in het Staatsblad. In dat decreet staat dat “commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut gemakkelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn”. Dat geldt ook voor “content creators, influencers en vloggers die onder de definitie vallen van omroeporganisatie”. Een jaar geleden publiceerde het VREM het Content Creator Protocol (CCP) op zijn website. Daarin staan aanwijzingen voor het duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie voor content creators.

Een jaar na de publicatie van die richtlijnen voor influencers, deelt het VREM enkele waarschuwingen uit. De regulator onderzocht de posts die Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, deelde tussen 21 augustus en 21 september. In negen van de 44 posts zit volgens de VREM commerciële communicatie die “niet duidelijk herkenbaar” is. Bij Steffie Mercie gaat het om 14 van 128 video’s, op de kanalen van Maximiliaan Verheyen vond de VREM acht video’s die niet aan de regels voldoen, op een totaal van 84 posts.

De influencers krijgen voorlopig een waarschuwing voor de inbreuken, omdat “regelgeving nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en de niet-naleving ervan voor het eerst door de VRM wordt gesanctioneerd”. Bij herhaling kunnen boetes volgen.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten