België neemt maatregelen tegen Chinese coronagolf: afvalwater van vliegtuigen controleren en strenger testen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde aan dat ook België maatregelen zal nemen om eventueel nieuwe coronavarianten uit China te weren. Die strategie kan alleen slagen als de Europese lidstaten de handen weer in mekaar slaan.

red

De toename van het aantal coronabesmettingen in China zorgt voor veel onrust - ook in Europa. Sinds enkele maatregelen van China’s zerocovidbeleid werden afgevoerd, mogen Chinezen vanaf 8 januari weer reizen naar het buitenland. Uit voorzorg beslisten Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Spanje om een negatieve coronatest te verplichten voor reizigers uit China.

“De adviezen die we kregen waren zeer eensluidend en praktisch’, steekt Frank Vandenbroucke tijdens een persconferentie van wal. ‘Wat gebeurt in China stelt voor ons in België niet meteen een groot gevaar. In eerste instantie zijn we door de vaccinatie goed beschermd. Het is wel zo dat we goed moeten uitkijken of in China varianten zouden opduiken van het coronavirus waartegen we niet zo goed gewapend zijn.”

België zal net als een aantal andere Europese landen maatregelen nemen tegen reizigers vanuit China. “Eerst en vooral zullen we op Brussels Airport een opvolging organiseren van het afvalwater dat meegenomen wordt op vliegtuigen in China. Dat water gaan we onderzoeken op aanwezigheid van het virus. Daarnaast zullen mensen die de laatste zeven dagen in China zijn geweest en symptomen vertonen een PCR-test – of indien mogelijk een RAT-test – uitvoeren.”

Ook die tests zullen naar een labo gestuurd worden, waar ze gesequenceerd kunnen worden om eventuele varianten op te sporen. “Vanaf dinsdag zullen we met de apothekersbond overleggen hoe we dat type sneltest kunnen gebruiken die toelaat om te sequenceren’, zegt Vandenbroucke. ‘Hierover zal een pilootproject worden opgestart die de verdere strategie van ons land zal bepalen. We zien tenslotte nog andere varianten van het virus opduiken in andere werelddelen. Dat project zullen we binnen zes weken evalueren.”

Europese samenwerking

Die maatregelen kunnen volgens de minister maximaal werken als de Europese lidstaten de handen in mekaar slaan. “Wij gaan als België zeggen dat we een test eisen vooraleer mensen in China op een vliegtuig stappen, maar dat is zinvoller op Europees vlak. Wij gaan precies dat pleidooi morgen houden tijdens Europese vergaderingen om die maatregelen met z’n allen te doen.”

Zonder Europees akkoord is het weinig waarschijnlijk dat België op zijn eentje testen kan verplichten voor vluchten vanuit China. “De verschillende adviesgroepen waren het erover eens dat het weinig zin heeft om alles alleen te doen. Pas als alle Europese landen het verplichten, wordt het interessant. In Europa zou bijvoorbeeld weer een PLF-formulier moeten worden ingevoerd. Als je dat niet doet, heeft dat voor een klein land als België bijzonder weinig zin.’’

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten