Dokters dreigen te kunnen vragen wat ze willen: artsen op ramkoers met minister Vandenbroucke

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zit met een groot probleem. BVAS, de grootste artsenvakbond, dreigt ermee de prijsafspraken voor geneeskunde op te blazen. Als een finaal overleg over de conventie maandag misloopt, dreigt een periode te volgen waarin artsen zélf hun prijzen voor een consultatie kunnen bepalen.

Hannes Heynderickx

“BVAS vraagt zich af wat minister Vandenbroucke bezielt.” De grootste artsenvakbond van ons land uit een fors dreigement aan het adres van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De artsen zijn misnoegd over enkele maatregelen die geconventioneerde artsen, die dus akkoord gaan met de vastgelegde tarieven, bevoordelen. Zo heeft Vandenbroucke onlangs verboden dat artsen buiten het ziekenhuis ereloonsupplementen, een extra bedrag boven op het vaste tarief, kunnen innen bij patiënten die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit: een systeem dat vooral gedeconventioneerde artsen gebruiken.

BVAS-voorzitter Johan Blanckaert 

Voor BVAS overschrijdt hij daarmee een rode lijn. “Vandenbroucke legt zo conventietarieven op aan artsen die om welke goede reden dan ook de voorwaarden van de conventie niet kunnen aanvaarden”, zegt voorzitter Johan Blanckaert. “Artsen weigeren de tarieven van het akkoord bijvoorbeeld omdat ze zo laag zijn dat ze niet uit de kosten komen of omdat innovatieve technieken in het voordeel van de patiënten onmogelijk zijn aan conventietarieven.” BVAS wil dat artsen steeds de vrijheid behouden om zich te deconventioneren. “Die keuze is sinds decennia een fundamentele pijler van het overlegsysteem.”

Ideologisch strijdpunt

Maar Frank Vandenbroucke wil net dat zo veel mogelijk artsen zich conventioneren, om zo de prijzen voor de patiënten te drukken. Op dit moment zijn volgens cijfers van het RIZIV 93,37 procent van de huisartsen geconventioneerd en 83,72 procent van de specialisten. De andere artsen vragen een hogere vergoeding dan de afgesproken tarieven. Vandenbroucke wil dat verschil in kosten voor geneeskunde verkleinen door artsen te stimuleren zich te conventioneren. Zo is bijvoorbeeld onlangs een potje aan energiesteun van 100 miljoen euro enkel en alleen verdeeld onder geconventioneerde zorgverleners. Voor de socialist is dat een ideologisch strijdpunt.

©  Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Dat Vandenbroucke zowel de deconventionering als de ereloonsupplementen aanpakt, vindt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) een goede zaak. “Waarom zou je accepteren dat een beroepsgroep eerst een akkoord afsluit over tarieven, en de leden van de groep zich vervolgens niet aan het akkoord houden en hogere prijzen aanrekenen? Dat slaat toch nergens op. De minister pakt nu problemen aan die twintig jaar zijn blijven liggen.”

Tariefonzekerheid

Maar daar is BVAS het dus niet mee eens. En ze dreigen ermee de hele conventie op te blazen. Aangezien ze de meerderheid van de artsenzitjes bezetten in het bevoegde overlegorgaan, kunnen ze dat ook. Maandag staat er een laatste overleg met Vandenbroucke op de agenda. Als dat mislukt, trekt BVAS zich definitief terug uit het akkoord. “Dan ontstaat er voor de patiënten tariefonzekerheid: artsen kunnen dan – in principe – zelf hun tarieven bepalen. Als dat gebeurt, en nieuw overleg levert niets op, heeft de regering nog de wettelijke mogelijkheid om tarieven op te leggen. Ik hoop dat het niet zover moet komen”, zegt De Maeseneer.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten