Europa houdt coronacheque van 847 miljoen euro voor België achter omdat pensioenhervorming meer kost dan ze opbrengt

De Europese Commissie houdt een cheque van 847 miljoen euro voor ons land voorlopig in de lade. Die subsidies komen er pas als de regeringen van ons land een aantal doelstellingen hebben gehaald. Maar het schoentje wringt bij de pensioenhervorming, die meer kost dan ze opbrengt. Premier De Croo heeft gevraagd aan Europa of uitstel tot maart mogelijk is.

Hannes Heynderickx

Het lijkt intussen al een eeuwigheid geleden. Na de acute coronacrisis wilden alle regeringen de economie doen heropleven met ambitieuze relanceplannen. De Europese Commissie trok zelfs een gigantisch bedrag van 750 miljard uit om te verdelen onder de lidstaten. Onze federale regering krijgt daarvan normaal gezien zo’n 4,5 miljard euro. En staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zou normaal gezien vrijdag een aanvraag doen om de eerste schijf daarvan binnen te trekken. Maar de jonge socialist laat vandaag weten dat de regering die deadline aan zich voorbij laat gaan. Voorlopig komt er dus geen 847 miljoen euro om allerhande projecten, voornamelijk ecologische, te financieren.

Het schoentje wringt bij de voorwaarden die Europa koppelt aan het relancegeld. Onze regering moet een reeks mijlpalen bereiken om de verschillende betalingsschijven binnen te hengelen. En van de 22 eerste mijlpalen hebben we er twee niet gehaald. Voor één daarvan zit de uitwerking wel in de pijplijn. Het gaat om een regeling waardoor de fiscus weet wie de echte aandeelhouders bij bepaalde transacties zijn, om zo fraude tegen te gaan. Die wetswijziging moet tegen eind februari gestemd zijn in de Kamer. De andere tekortkoming van de federale regering is veel pijnlijker. Europa wil dat ons land het pensioensysteem hervormt omdat de betaalbaarheid ervan onder druk staat door de vergrijzing. Maar de hervorming die de regering-De Croo in juli afklopte kost net meer geld dan het opbrengt.

Pensioenbonus

De klassieke houdgreep tussen liberalen en socialisten binnen de regering resulteerde afgelopen zomer in een heel beperkt lijstje pensioenmaatregelen, met onder meer een pensioenbonus voor wie langer aan de slag blijft dan strikt noodzakelijk. Maar de kost van die maatregel loopt fors op. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) wil wat spelen met de cijfertjes om die maatregel toch ongeveer budgetneutraal te maken. “Voor ons kan dat heel snel beslist worden, en dan kunnen we volgende maand onze aanvraag indienen bij Europa voor de 847 miljoen”, klinkt het bij de PS.

Maar de liberalen hebben andere plannen met het dossier. Premier Alexander De Croo (Open Vld) legde vlak voor de kerstvakantie al een uitgebreid “pensioenmenu” op tafel, met daarin alle mogelijke besparingen zoals in het ambtenarenpensioen of in de gunstregimes voor voormalig personeel van de NMBS of het leger. Hij grijpt het momentum dus om een volgende ronde te organiseren in het pensioendebat. PS-voorzitter Paul Magnette reageerde daar furieus op en zei zelfs dat hij nog liever de schijf van 847 miljoen misloopt dan mee te gaan in de plannen van De Croo.

Maar ook de premier wil doorzetten. Hij beseft dat dit de laatste echte werkmaanden van zijn regering voor de verkiezingen zijn. De Croo mikt op een laatste groot akkoord in maart met daarin een verdere hervorming van de pensioenen, gekoppeld aan arbeidsmarktmaatregelen en een fiscale hervorming. In zo’n package deal geeft en neemt iedereen, maar zouden er wel – eindelijk –grote stappen worden gezet, is zijn redenering. Net daarom heeft het kabinet-De Croo volgens onze informatie contact gehad met de Europese Commissie over de timing van de pensioenhervorming. De uitdrukkelijke vraag: of we mogen wachten tot maart. Tegen dan moet er een akkoord zijn over de pensioenen, en kunnen we de cheque van 847 miljoen aanvragen.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten