Sultan Ahmad al-Jaber is een scheikundig ingenieur. © afp

Verbijstering over oliemagnaat die klimaattop gaat leiden: “Het gelobby wordt naar een gevaarlijk niveau getild”

De volgende klimaatconferentie zal worden voorgezeten door de topman van een oliereus. Die pleit voor een ‘pragmatische’ aanpak. Klimaatactivisten reageren furieus.

Ruben Mooijman

Sultan Ahmad al-Jaber, de topman van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zal de volgende klimaatconferentie voorzitten. Dat werd gisteren bekendgemaakt door het gastland. De klimaattop COP28 zal van 30 november tot 12 december plaatsvinden in Abu Dhabi.

Klimaatactivisten en ngo’s reageerden onthutst op de benoeming. "Verbijsterend", oordeelt Joeri Thijs van Greenpeace Belgium. "Je kan net zo goed de tumor uitnodigen om een conferentie tegen kanker voor te zitten."

Tasneem Essop, directeur van de ngo Climate Action Network International, stelt vast dat de benoeming "neerkomt op de volledige overname van de klimaatonderhandelingen door een oliestaat en de daarbij behorende lobbyisten".

De ngo klaagt aan dat de olielobby in het verleden de uitkomst van de klimaatgesprekken systematisch heeft verzwakt. "Met deze benoeming wordt het gelobby naar een nooit gezien en gevaarlijk niveau getild." De internationale ngo Action Aid, die onder meer voor klimaatrechtvaardigheid strijdt, zei dat de benoeming neerkwam op "een vos de verantwoordelijkheid voor de kippenstal geven".

Geen afkeer van groene energie

Jaber is in zijn vaderland een machtig en invloedrijk man. Hij combineert de leiding van de Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) met het ministerschap voor Industrie en Technologie, en is namens zijn land ook de klimaatgezant met dienst. Als zodanig heeft hij al heel wat COP-conferenties achter de rug. Daarnaast zetelt hij nog in tal van raden van bestuur. Jaber zal de agenda van de COP28 voor een groot deel bepalen. Hij zal de eerste bedrijfsleider zijn die voorzitter wordt van een COP-conferentie.

De 49-jarige sultan is een scheikundig ingenieur die is opgeleid in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Jaber is weliswaar een oliemagnaat, maar hij heeft geen afkeer van groene energie. Hij is de drijvende kracht achter Masdar, een bedrijf dat wereldwijd investeert in hernieuwbare energieopwekking via windmolens en zonnepanelen. Adnoc heeft er sinds vorig jaar een participatie van 24 procent in.

Het oliebedrijf is daarnaast van plan 15 miljard dollar te investeren in klimaatvriendelijke technologie zoals het afvangen van CO₂. "Ik ben ervan overtuigd dat klimaatactie en investeringen in duurzame groei een enorme economische opportuniteit vormen", zei de topman in het persbericht.

Realistische transitie

Jaber stelt een "pragmatische, realistische en oplossingsgeoriënteerde" benadering van de klimaatconferentie in het vooruitzicht. Hij benadrukt ook dat alle belanghebbenden een evenwichtige stem krijgen. Dat was ook al een aandachtspunt tijdens COP27 in Egypte. Grote en volkrijke landen als India en Indonesië willen een even grote vinger in de pap hebben als westerse mogendheden, maar hebben vaak andere ideeën over de snelheid waarmee de energietransitie vorm moet krijgen, en over wie de zwaarste inspanningen moet leveren. In Egypte blokkeerden oliestaten zoals Saudi-Arabië een passage over het afbouwen van olie en gas in de slottekst.

Het officiële standpunt van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is dat de energietransitie realistisch moet zijn. Daarmee wordt bedoeld dat fossiele brandstoffen nog geruime tijd een rol blijven spelen in het verzekeren van de bevoorradingszekerheid, maar dat er intussen wel hard gewerkt moet worden aan de geleidelijke afbouw van fossiele brandstoffen. De VAE hebben als eerste golfstaat het verdrag van Parijs geratificeerd en zich voorgenomen om in 2050 netto CO₂-neutraal te worden.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten