De burgemeesters van Beringen, Ham en Tessenderlo investeren in bodycams voor de politie die afgelopen jaar te maken kreeg met toenemend verbaal en fysiek geweld.  ©  Politie Beringen/Ham/Tessenderlo

Politie Beringen/Ham/Tessenderlo kiest voor nieuwe en versterkte aanpak intrafamiliaal geweld

Beringen -

Voor het politiekorps Beringen/Ham/Tessenderlo was 2022 ‘moeilijk en somber’. Hiermee verwijst korpschef Geert Wouters tijdens zijn nieuwjaarstoespraak niet alleen naar het toenemend verbaal en fysiek geweld tegen hulpverleners maar ook naar de groeiende en ingewikkelde problematiek van intrafamiliaal geweld. Hij kondigt een nieuwe en versterkte aanpak aan.

Zahra Boufker/Marij Wyers

Ook voorzitter van het politiecollege Thomas Vints pleit voor een hardere aanpak van agressie. Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo werd het voorbije jaar meermaals van dichtbij geconfronteerd met gewelddaden: in februari werd een medewerker verwond bij een steekincident, andere medewerkers raakten betrokken bij enkele schietincidenten. “Veel van deze conflicten zijn terug te brengen tot de problematiek van ‘intrafamiliaal geweld’. Ook wanneer de vergelijking wordt gemaakt met andere politiezones, scoort onze politiezone al meerdere jaren hoog’, verduidelijkt korpschef Geert Wouters.

Extra personeel

Het parket Limburg heeft een nieuwe richtlijn uitgewerkt over de aanpak van deze problematiek. Die methodiek wordt gekenmerkt door maatwerk, kort op de bal spelen en een multidisciplinaire benadering. Voor de nieuwe aanpak van intrafamiliaal geweld heeft de politiezone van de afdeling jeugd en de sociale politiedienst versterkt. Daar wordt extra personeel ingezet.

Straatracers

Voorzitter Thomas Vints hekelt de toename van agressie binnen onze maatschappij. Hij verwijst naar de vele hardrijders en straatracers die vaak zorgen voor onveilige verkeerssituaties en onnodige geluidsoverlast. “Binnen onze politiezone werden in 2022 meer boetes uitgeschreven voor overdreven snelheid en het rijden onder invloed van alcohol. Ook het aantal personen dat opgepakt werd wegens drugsbezit steeg”, zegt voorzitter Vints.

De zone pakt uit met een nog sterker handhavingsbeleid. Zo wordt geïnvesteerd in diverse trajectcontroles en meer vaste en mobiele gemeentelijke camera’s om overlast zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden. Ook de GAS-¬reglementering wordt geactualiseerd en uitgebreid met de invoering van GAS4.

Bodycams

Het politiekorps investeert ook in meer veiligheid. “Een groot deel van het investeringsbudget gaat naar de vernieuwing van het wagenpark en de aankoop van 28 bodycams. Uit onderzoek blijkt dat deze een de-escallerend effect hebben en daarnaast kunnen de beelden ook gebruikt worden als bewijs tegen politiegeweld. En dus een waardevolle toevoeging in uitoefening van het politiewerk”, zegt voorzitter Thomas Vints.

(zb/maw)

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten