Natuurpunt Heers kocht onder meer een perceel aan tegenover de ingang van natuurgebied De Waterkuil. © frmi

Natuurpunt De Herk investeert in groei bestaand natuurgebied

Heers -

Natuurpunt De Herk Heers krijgt een subsidie van de gemeente voor de aankoop van enkele percelen om de natuurgebieden in Klein-Gelmen en Vechmaal uit te breiden.

De gemeente komt tussen in enkele aankoopdossiers rond ‘natuur in je buurt’ van de lokale afdeling van Natuurpunt. “Dit kadert in het klimaatplan en Lokaal Energie- en Klimaatpact”, legt schepen van Leefmilieu Benny Schroyen (VLDumont) uit. “Al meerdere jaren werken het gemeentebestuur en Natuurpunt De Herk samen om de biodiversiteit in de gemeente te versterken. We doen dit enerzijds om het typische Haspengouwse landschap te vrijwaren en anderzijds om de ontwikkeling van natuurgebieden te ondersteunen. Door die wisselwerking kan de gemeente ook de te behalen klimaatdoelstellingen realiseren.”

Waterkuil

Natuurpunt De Herk investeerde de voorbije tijd vooral in het beheer van de natuurgebieden op het grondgebied van Heers: De Knoppel, Kitsdal, Gorzenakkers, Egoven en De Waterkuil. “Maar we hebben ook onderzocht of we die gebieden kunnen doen groeien”, zegt voorzittter Evi Schroyen van Natuurpunt De Herk. “Zo hebben we twee percelen kunnen aankopen in Klein-Gelmen en in Vechmaal. Beide percelen sluiten aan op een bestaand natuurgebied en maken bijkomende biotoopcreatie mogelijk. Het eerste perceel van bijna 86 are grenst direct aan natuurgebied Kitsdal in Klein-Gelmen, het tweede perceel is 1,12 hectare groot en ligt in Vechmaal tegenover de ingang van de Waterkuil. Voor Natuurpunt De Herk gaat het hier om een totale investering van 78.389 euro. De gemeente draagt hierin tien procent bij en geeft een subsidie van 7.839 euro. We onderzoeken nu ook de mogelijkheid naar extra subsidies via de Blue Deal en bosaanplanting.”   

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten