©  AFP

Spilfiguur Pier Antonio Panzeri wordt spijtoptant in Qatargate, in ruil voor celstraf van vijf jaar

Antonio Pier Panzeri, een van de sleutelfiguren in de corruptiezaak in het Europees Parlement, kiest ervoor om als spijtoptant te getuigen. In ruil voor cruciale informatie zou het voormalige Italiaanse Europarlementslid strafvermindering kunnen krijgen. De man moet nu “substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen” afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen, meldt het parket in een persbericht.

wverBron: BELGA

In ruil voor zijn medewerking wacht hem een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief, en een geldboete, zo melden gerechtelijk bronnen. Ook het geld dat hij met de feiten verdiend heeft, word verbeurd verklaard. Het zou intussen gaan om een bedrag van één miljoen euro.

“Een van de belangrijke protagonisten in deze zaak, Pier Panzeri, heeft, bijgestaan door zijn advocaten, een memorandum met de federale procureur ondertekend op grond van de artikelen 216/1 tot en met 216/8 van het Wetboek van Strafvordering”, luidt het in de mededeling van het federaal parket. “Deze artikelen verwijzen naar de wet op de spijtoptanten.”

“Met dit memorandum verbindt hij zich ertoe de onderzoekers en Justitie in het bijzonder te informeren over de modus operandi, de financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies, de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen, de betrokkenheid van bekende en onbekende personen binnen het onderzoek, met inbegrip de identiteit van de personen die hij toegeeft te hebben omgekocht”, gaat het federaal parket verder. “Krachtens het memorandum dat vandaag werd ondertekend, wordt er een beperkte straf voorzien voor Pier Panzeri. De straf omvat een gevangenisstraf, een geldboete en de inbeslagname van alle verworven vermogensvoordelen, die momenteel worden geschat op één miljoen euro.”

©  ISOPIX

Panzeri werd op 10 december 2022 in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie als leider, het witwassen van geld en actieve en passieve corruptie. De man was onder aanhoudingsbevel geplaatst en op 14 december had de raadkamer zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Panzeri was daartegen in beroep gegaan maar dinsdag bleek voor de kamer van inbeschuldigingstelling dat hij dat beroep had ingetrokken.

Panzeri werd op 9 december opgepakt, net als zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner, Eva Kaili, de intussen voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Geld en geschenken

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Pier Antonio Panzeri wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek. Het is via hem en zijn vzw Fight Impunity dat Qatar en Marokko zouden geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

De regeling van spijtoptant werd in België nog maar een keer gebruikt. Toen opteerde voetbalmakelaar Dejan Vekkjovic voor spijtoptant in de zaak-Propere Handen.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten