Coronacrisis

Federale regering lanceert permanente crisiscel voor gezondheidsrampen

De federale regering gaat binnen de FOD Volksgezondheid een permanente crisiscel oprichten die in de toekomst sneller moet inspelen op gezondheidsrampen. Tegelijk moet een interfederale crisiscel de macht stroomlijnen.

Simon Andries

Dirk Ramaekers, directeur-generaal van het departement Volksgezondheid, kondigde dinsdagmiddag in de Kamercommissie aan dat Volksgezondheid er straks een nieuwe afdeling bij krijgt: het directoraat-generaal "Paraatheid en respons bij gezondheidscrises". Die moet straks alle experts en bestaande diensten, waaronder die voor het beheer van de strategische stock, samenbrengen om toekomstige gezondheidsrampen, zoals pandemieën, sneller de baas te kunnen. Ramaekers zei dat bij de evaluatie van de corona-aanpak in de Kamer.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) benadrukte maandag al het belang van een structurele versterking van zijn administratie. "Een sterke overheid is belangrijk om een gezondheidscrisis zoals de pandemie de baas te kunnen", herhaalde hij nu in de Kamer. De nieuwe federale crisiscel moet onder meer sneller een antwoord bieden op nieuwe covid-uitbraken, maar ook op onvoorspelbare gezondheidsbedreigingen, zoals de apenpokken afgelopen zomer.

Versnippering tegengaan

Vandenbroucke wil daarnaast ook meer eendracht tussen de deelstaten. "Tijdens de pandemie bleek nog eens hoe de bevoegdheden inzake volksgezondheid sinds de laatste staatshervorming over alle overheden versnipperd zijn. Intense samenwerking tussen die overheden is dan ook een noodzaak", benadrukt zijn kabinet.

De federale overheid wil nu het bestaande platform waar alle topambtenaren van de verschillende Belgische gezondheidsadministraties in zetelen omvormen naar een interfederale crisiscel. Die moet tijdens een belangrijke gezondheidscrisis meteen centraal komen te staan, samen met het Nationaal Crisiscentrum. "In het geval van een echte crisis is het dan ook niet echt nuttig dat elke deelstaat zijn eigen crisiscel heeft. Crisisbeheer zal samen zijn met de deelstaten, of het zal niet zijn", zei Ramaekers.

Ramaekers gaf ook aan dat er nood is aan objectieve evaluaties van het gevoerde beleid tijdens de pandemie. "In het begin hebben we niet alle zaken goed bijgehouden en bekeken. Daarom vragen we ook aan de Oeso en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om ons beleid te evalueren. We verwelkomen ook alle medisch-wetenschappelijke studies."

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten