Minister Weyts tijdens debat in Vlaams Parlement.© BELGA

Ben Weyts bijt van zich af na kritiek: “Stop met die zwartgalligheid, je zou beter reclame maken voor het onderwijs”

Na een woelige week heeft onderwijsminister Ben Weyts in het Vlaams Parlement een stroom vragen gekregen over de dalende onderwijskwaliteit en over het lerarentekort. Hij belooft extra maatregelen, maar hij vraagt ook om de “zwartgalligheid” over onderwijs te stoppen.

Pieter Lesaffer

“Ons geduld is op”, zeiden CD&V en Open VLD vorige week in koor, na een nieuwe studie van de KU Leuven over de dalende onderwijskwaliteit. Uit die studie is – nog maar eens – gebleken dat het probleem van het lerarentekort de kwaliteit verder doet afnemen. Volgens de Vlaamse coalitiepartners legt Weyts daarvoor te weinig sense of urgency aan de dag, zo lieten ze toen duidelijk in een reactie horen.

Op het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over het thema lijkt nu het vertrouwen binnen de meerderheid hersteld. Zowel Open VLD als CD&V beperkten zich tot “constructieve voorstellen”. In het geval van Open VLD onder meer om een “nationaal plan Nederlands en wiskunde” op te richten, om scholen precies in die vakken te ondersteunen.

  Ook bij CD&V is de toon intussen wal milder, al blijft de partij wel hameren op een loopbaanpact, wat in het regeerakkoord is voorzien en dat de job van leraar aantrekkelijker moet maken. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme riep de minister op om “een magneet” te zijn, om alle onderwijspartners aan te trekken en samen aan zo’n pact te werken.

  Ook de oppositie riep de minister op om werk te maken van zo’n loopbaanpact, al was de toon bij die partijen – uiteraard – scherper. Volgens Vooruit “doet de minister niks” en Groen verweet hem “zijn verantwoordelijkheid te ontlopen”.

  Extra maatregelen

  Weyts zelf beet van zich af. Hij herhaalde dat er geen groot, allesomvattend pact komt, maar dat hij liever “stap voor stap” werkt. Volgens hem is het lerarentekort ook lang niet de enige oorzaak van de dalende kwaliteit. Er is ook de impact van de coronacrisis en van een kwaliteitsdaling die al langer bezig is. Weyts roept de partijen ook op om naar de positieve evoluties te kijken. Volgens hem is – dankzij zijn maatregelen – het aantal leraren nu weer aan het stijgen, al is dat voorlopig onvoldoende. “De toestand is ernstig, maar hoopvol”, herhaalde hij enkele keren. “Stop met de zwartgalligheid, alsof het niet meer goedkomt met het onderwijs. Het onderwijs zou er meer bij gebaat zijn als jullie wat meer reclame zouden maken.”

   Tegelijk belooft minister Weyts om nog extra maatregelen te nemen, om de administratieve planlast voor leraren te verminderen, om de vlakke loopbaan in het onderwijs te doorbreken, de zij-instroom te verhogen en om de lerarenopleidingen te verbeteren.

   N-VA-parlementslid Koen Daniëls lichtte tijdens het debat al een tipje van de sluier op. Volgens hem is het onder meer de bedoeling dat er affiches komen om in de leraarskamer op te hangen. Daarop staat wat de overheid oplegt en wat andere instanties, zoals de koepels opleggen. Nu is er binnen onderwijs namelijk een groot gevoel van administratieve druk, terwijl die taken niet per se allemaal van de overheid komen, maar van de schoolbesturen of koepels.

   Dronken

   Opvallend afwezig thema in het debat was het controversiële voorstel van Weyts deze week om ouders via het Groeipakket (het vroegere kindergeld) te straffen als ze hun kinderen thuis te weinig stimuleren om Nederlands te leren. Dat idee kwam er nadat bleek dat 14 procent van de kleuters problemen heeft met Nederlands.

    Eveneens afwezig was het incident over Weyts die vlak voor de kerstvakantie dronken in het parlement is verschenen. Alle partijen leken het debat puur inhoudelijk op onderwijs te willen houden. Al kwam dat thema wel in de wandelgangen aan bod, onder meer in VRT-programma Villa politica.

    Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

    Aangeboden door onze partners

    LEES OOK

    Hoofdpunten