© frmi

Heers blaast tienerraad en jeugdraad nieuw leven in: “Willen onze tieners leren kennen”

Heers

In de raadzaal van het gemeentehuis vond vorig weekend de startvergadering van de Heerse tienerraad plaats. Eind 2015 was er al eens een eerste poging, maar nu wil de dienst Welzijn de tienerraad nieuw leven inblazen.

“Deze tienerraad is het middel bij uitstek om de mening van de Heerse tieners te kennen en te achterhalen wat hen bezighoudt”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen. “Op ons eerste overleg leerden de tieners elkaar kennen, kregen ze een rondleiding in het gemeentehuis en maakten ze kennis met burgemeester Kristof Pirard. Er kwamen al heel wat voorstellen voor activiteiten voor alle tieners in de gemeente, zoals een workshop EHBO en kookworkshop. De tienerraad zal samen de kindergemeenteraad ook meedoen met de carnavalsstoet in Rukkelingen-Loon en een fuif organiseren.”

De tienerraad is er voor jongeren van het eerste tot het zesde middelbaar en vergadert één keer per maand. “We zijn voorlopig met zes tieners, dat mogen er gerust nog meer zijn”, vindt Sonja. “Iedereen is welkom: stille of praatgrage tieners en ernstige of prettig gestoorde tieners. Niet alleen de tienerraad krijgt trouwens een tweede leven, ook de jeugdraad kwam deze week voor het eerst sinds corona opnieuw samen.”  (frmi)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten