© Koen Luts

GEMEENTERAAD. Lummense schepen van Erediensten: “Huidige kerkenbeleidsplan trekt op niets”

Lummen
Koen Luts

Politiezone: De gemeentelijke dotatie aan de politiezone LRH werd unaniem goedgekeurd. Burgemeester Luc Wouters (cd&v): “Die bijdrage in de werkingskosten voor onze politiediensten bedraagt 2 miljoen euro, veel meer dan oorspronkelijk werd geraamd. De reden is dat 90 procent van het budget naar personeelskosten gaat. De dotatie werd ook voor de eerste keer geïndexeerd en 2 miljoen euro voor een gemeente als Lummen is een enorm bedrag. Voor heel de zone LRH stegen de personeelskosten van 33,5 vorig jaar naar 40,8 miljoen euro dit jaar”, zegt burgemeester Wouters.

Jeugdlokalen: In het voorjaar wordt een aannemer aangesteld voor de bouw van jeugdlokalen voor de KLJ van Linkhout. Schepen van Jeugd Wim Vangeel (cd&v): “We hebben al enkele keren met de vereniging en de architecten rond de tafel gezeten en ook twee keer met de buren. De plannen werden wat bijgeschaafd. Als gemeente leveren we een casco gebouw af aan de KLJ en voor ons is dat een uitgave van 550.000 euro. In januari 2024 zou het vrij eenvoudige, rechthoekige gebouw klaar moeten zijn.”

Restauratie: De kerk van Lummen-centrum wordt gerestaureerd. Schepen van Patrimonium Wim Vangeel (cd&v): “De toren is eigendom van de gemeente, de rest van het gebouw van de kerkraad. Architect Davy Stroobants maakte een bestek op. Het baksteenmetselwerk in de plint van het gebouw wordt plaatselijk hersteld en ook het metselwerk onder de houten draagstructuur van de toren en de dakgoten. De totale werken worden geraamd op 417.000 euro en we krijgen een subsidie van 128.000 euro. Op 60 werkdagen moet de klus geklaard zijn. Oppositielid Jeffrey Mardulier (Vooruit) reageerde dat hij voor de kerken een visie op lange termijn mist. “In 2019 werd gestart met het kerkenbeleidsplan, maar alles wordt op de lange baan geschoven. Tijdens de laatste vergadering was er niemand van de meerderheid aanwezig en ik ben daarover enorm teleurgesteld. Er moet op korte termijn iets gebeuren”, aldus Mardulier. Schepen van Erediensten Dirk Snyers (cd&v) repliceerde dat hij niet aanwezig kon zijn tijdens die vergadering. “Volgende week heb ik een afspraak met de pastoor en het bisdom en ik hoop dat we dan iets kunnen doen, want het huidige plan trekt op niets”, stelt schepen Snyers. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten