Laura Verhulst.© DVH

Overlevende partner krijgt vijf jaar tijd om zwanger te geraken van overleden partner

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor een overlevende partner tot vijf jaar na de dood van de andere partner zwanger kan worden van de overleden partner.

gjsBron: BELGA

Vandaag ligt de limiet op twee jaar, maar door de getuigenis van blogster “Madam Bakster” (Laura Verhulst) groeide de consensus dat die termijn te kort is. Zij verloor haar echtgenoot een jaar geleden. Het stel had voor zijn overlijden zijn zaadcellen ingevroren, maar toen hij stierf, werd Laura Verhulst plots geconfronteerd met de korte termijn om de ingrijpende keuze voor een zwangerschap te maken. Er geldt immers ook een wachtperiode van zes maanden na het overlijden, waardoor er maar anderhalf jaar overblijft om te proberen zwanger te raken.

Daarom besliste de ministerraad nu om in te stemmen met een voorontwerp van wet dat het voor een overlevende partner mogelijk maakt om tot vijf jaar na het overlijden van de andere wensouder over te gaan tot het gebruik van gameten en embryo’s. Het gaat om zeer uitzonderlijke situaties, waarbij de overlevende partner wenst om alsnog over te gaan tot de behandeling, na het overlijden van de andere wensouder, luidt het in een mededeling.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten