Minister schakelt fiscus in om drugsgebruikers te laten betalen: desnoods wordt het van je loon afgehouden

Naast fors hogere boetes voor cocaïnegebruikers, zet justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nu ook een systeem op opdat die boetes effectief betaald worden. Hoe? Door ze te behandelen als verkeersboetes: wie niet op tijd betaalt, ziet het geld plots van zijn loon of zijn bankrekening gaan. In het uiterste geval riskeer je zelfs het bezoek van een deurwaarder.

Werner Rommers

Wie probleemloos 50 euro betaalt voor een grammetje cocaïne, is niet onder de indruk van een boete van 150 euro, redeneert justitieminister Vincent Van Quickenborne. Daarom besliste hij om de boetes “voor het gebruik of bezit van cocaïne te verhogen tot 1.000 euro”. En daar laat hij het niet bij: via een wetsontwerp wil de minister een systeem op poten zetten dat straffeloosheid moet vermijden.

  Daarvoor zal hij het zogenaamde “bevel tot betalen” invoeren. Van Quickenborne: “Kwestie van de rechtbanken niet te overbelasten. Want wanneer iemand zo’n boete wegens drugsgebruik nu niet zou betalen, moet die telkens weer worden gedagvaard.” Vandaar het “bevel tot betalen”-systeem, dat vandaag ook al geldt voor verkeersboetes. Dankzij dat betalingsbevel daalde het aantal onbetaalde verkeersboetes de voorbije jaren spectaculair.

  Deurwaarder

  Hoe zo’n bevel tot betalen werkt? In het geval van een verkeersboete krijg je van de politie eerst een onmiddellijke inning. Je protesteert niet, maar je betaalt ook niet? Dan krijg je van het parket een duurdere minnelijke schikking. Wanneer je vervolgens opnieuw niet betaalt noch protesteert, levert het parket het “bevel tot betalen” af aan de FOD Financiën. Die krijgt daarmee van het parket de opdracht het verschuldigde boetebedrag onmiddellijk te gaan invorderen bij de overtreder.

  “En dat kan op verschillende manieren”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Door via je werkgever een deel van je loon in beslag te nemen, door beslag te leggen op geld op je bankrekening, of door beslag te leggen op de huurinkomsten als je een eigendom verhuurt. Een vierde mogelijkheid is dat we de boete afhouden van het geld dat je van de belastingen zou terugkrijgen. In het uiterste geval schakelen we een deurwaarder in, die beslag legt op je eigendommen.”

  Betwisten kan

  Diezelfde procedure wil Van Quickenborne nu dus ook voor boetes voor het bezit en gebruik van cocaïne, wanneer je de opgelegde minnelijke schikking niet betaalt of niet op tijd betwistte. Een cocaïneboete betwisten blijft voor alle duidelijkheid nog steeds mogelijk. Van Quickenborne beklemtoonde in de Kamer dat tijdens de procedure “de rechten van de verdediging uiteraard gerespecteerd zullen worden.” Hij wil daarvoor extra uitleg over de “rechten van de verdachte” toevoegen aan de minnelijke schikking die wordt opgestuurd.

  Aangeboden door onze partners

  Hoofdpunten

  Meest gelezen uit de buurt