GEMEENTERAAD. Goedkeuring definitieve RUP Tivoli: “Bedrijvigheid in Borgloon houden”

Borgloon
Rudi De Cock

Verdeelsleutel dotatie politiezone: Gemeenteraadsvoorzitter Danny Deneuker (Vooruit) pleit ervoor om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone goed te keuren, ondanks het feit dat bepaalde andere gemeenten binnen de politiezone per inwoner minder bijdragen. “Maar we kunnen niet anders dan akkoord gaan als we de veiligheid van onze burgers willen blijven garanderen.”

Sanctionerend ambtenaar: De raad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dat er een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Heers wordt aangegaan in het kader van het opleggen van administratieve sancties. Daar is immers de ambtenaar met ziekteverlof. De collega van Borgloon kan met deze beslissing de taken dan eveneens in Heers waarnemen. Raadslid Wim Lambrechts (N-VA) neemt de houding van het gemeentebestuur van Heers in deze op de korrel. Lambrechts: “Ze hebben alle mogelijke stokken in de wielen gestoken voor een fusie, en nu komen ze ons ter hulp vragen. Ronduit beschamend!”

RUP Tivoli: Schepen Bellings (Open Vld-Stroop) geeft toelichting bij de definitieve vorm van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Tivoli. “De stad Borgloon maakt met dit RUP werk van de toekomstgerichtheid en het behoud van bedrijvigheid op haar grondgebied. Het RUP schept kansen om te komen tot een nieuwe ruimtelijke invulling van de site.” De raad keurde het RUP unaniem goed. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten