GEMEENTERAAD. Kerststal van Eksel is vermist: “Terwijl het gaat over beelden op bijna-menshoogte”

Hechtel-Eksel
Geert Van Baelen

Klachtenbehandeling: Elk bestuur wordt geacht een reglement op te stellen rond de behandeling van klachten. Burgemeester Jan Dalemans lichtte een update toe, omdat ondertussen gemeente en OCMW zijn samengegaan. “Zo zullen klachten worden overgemaakt aan de participatieambtenaar die optreedt als klachtencoördinator. Die zal ze registreren en iemand binnen de diensten aanduiden. Die zal de klacht behandelen met een inhoudelijk onderzoek en eventueel een oplossing formuleren”, stelde Dalemans. “Dit laatste wordt teruggekoppeld naar de klachtencoördinator en de algemeen directeur.” Raadslid Raf Truyens (cd&v) wees op het belang om personeel en inwoners vertrouwd te maken met dit instrument om klachten te verwerken. “Klachten kunnen helpen bij het verbeteren van de werking”, stelde hij. Raadslid Sven Saenen (Groen) wou weten wat er gebeurt met klachten die rechtstreeks aan een schepen worden gemeld. “Schepenen zullen doorverwijzen naar de procedure die moet worden gevolgd”, antwoordde Dalemans. “Naast schriftelijk via de website kan een klacht ook mondeling worden ingediend bij de coördinator.”

Wedkantoor: Voor de overname van een wedkantoor aan de Kamperbaan moet de gemeente een convenant afsluiten met de nieuwe uitbater. Burgemeester Dalemans stelde dat de gemeente geen bezwaren had ontvangen. “Is er op voorhand een bezwarenprocedure bekendgemaakt”, wou raadslid Jan Vangenechten (cd&v) weten. De burgemeester reageerde dat er informatie was ingewonnen bij VVSG. “Er is geen openbaar onderzoek vereist.” Raadslid Sven Saenen (Groen) vond dat vreemd. “Ik ben niet zo gelukkig met een gokkantoor in het centrum van Hechtel. Zijn er vaststellingen gebeurd en is er een historiek van dit kantoor waarop we ons als raadslid kunnen baseren?” Dalemans verwees naar de vergunning van de kansspelencommissie. “Die is heel strikt gereglementeerd. We zijn er ook persoonlijk op bezoek geweest. Ook heeft de politie me bevestigd dat er in het verleden geen vaststellingen zijn gebeurd. De enige klacht die wij als gemeente kregen gingen over peuken op de stoep, en de uitbater heeft hier rekening mee gehouden.”

Kerststal: Raadslid Truyens (cd&v) kaartte aan dat de grote kerststal dit jaar niet had gestaan aan het Kerkplein in Eksel. “Er wordt zelfs beweerd dat die niet meer te vinden is, terwijl het gaat over beelden op bijna-menshoogte. Heel onbegrijpelijk. We hebben het traject deels kunnen nagaan en vragen ons af waar de beelden nu zijn. Misschien is dit mysterie een thema voor een carnavalswagen.” Burgemeester Dalemans beloofde na te gaan wat de oorzaak is. 

Aanbevolen
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt