© eva

GEMEENTERAAD. Positief rapport van Audit Vlaanderen voor Lanaken: “Geen Truiense toestanden”

Lanaken
Eddy Vandoren

Audit Vlaanderen: De raad nam kennis van een tweetal rapporten van Audit Vlaanderen waarbij de werking werd doorgelicht van de gemeentelijke organisatie en de opvolging van de zogenaamde ‘extern verzelfstandigde agentschappen’ - denk aan kerkbesturen, vzw’s en intercommunales waarvan de gemeente lid is. Burgemeester Marino Keulen (Open VLD): “Vorig jaar werden een tiental Vlaamse gemeentebesturen doorgelicht. Lanaken was er één van, samen met onder meer Harelbeke, Lommel, Sint-Niklaas en Oudenaarde. Audit Vlaanderen is een vrije jonge dienst waarvan meteen duidelijk werd dat de medewerkers weinig voeling hadden met en kennis hadden over de werking van een gemeentelijk apparaat. Hoe dan ook: er kwam niets verontrustends noch wereldschokkends aan het licht - geen Sint-Truidense toestanden - en we nemen de enkele aanbevelingen ter harte om de effectiviteit en integriteit van onze werking aan te scherpen. Los daarvan: een dikke pluim voor algemeen directeur William Vancleynenbreugel en alle medewerkers.”

Nieuwe woonmaatschappij Limburg: De raad gaf gunstig advies aan de oprichting van een nieuwe woonmaatschappij voor de provincie Limburg die de huidige 19 woonmaatschappijen moet vervangen. Raadslid Vera Jans (cd&v) vond het belangrijk dat er - gezien de behoefte - dringend werk gemaakt wordt van nieuwe sociale woonprojecten en wenste Jasmine Neven (Open VLD) als afgevaardigde in de raad van bestuur van de nieuwe maatschappij veel succes. Dat deed ook burgemeester Marino Keulen die hoopte op beterschap wat projecten en dienstverlening betreft “want we krijgen op dit ogenblik weinig gerealiseerd van het Maaslands Huis.”

Speeltoestellen: De raad verklaarde zich unaniem akkoord met het bestek om voor het speelpleintje ’t Zouwke in Veldwezelt en de Stichel in Lanaken nieuwe speeltoestellen aan te kopen. Schepen Astrid Puts (Open VLD): “In ’t Zouwke wordt geopteerd voor een combinatietoestel met een speelhuisje, een glijbaan en een duoschommel. In de Stichel komt er multifunctioneel speeltuig met als thema ‘boomhut’, een grondtrampoline en een tuimelrek. We ramen de kosten van aankoop en plaatsing op nagenoeg 30.000 euro.” Raadslid Vera Jans betreurde het dat de jeugdraad niet werd geraadpleegd - “alweer niet”, zei ze, maar stemde samen met alle raadsleden toch in met de aankoop.  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten