© Fred Debrock

Sociaal kwetsbare mensen minder vaak gevaccineerd tegen corona

Bij de 10 procent mensen die zich niet lieten vaccineren tegen het coronavirus, zitten verhoudingsgewijs veel meer laagopgeleiden, werklozen, migranten, alleenstaanden en alleenstaande ouders. Dat blijkt uit onderzoek van de UC Louvain-la-Neuve.

Eerder bleek al uit gelijkaardig onderzoek in de Angelsaksische landen dat de vaccinatiegraad lager lag in plattelandsgebieden en gebieden met veel sociaal kwetsbare mensen.

Dat blijkt nu ook in België het geval. De UC Louvain-la-Neuve vergeleek voor verschillende subgroepen hoe groot de kans is dat ze géén eerste dosis van een coronavaccin hadden gekregen. Bij 25- tot 34-jarigen blijkt die kans 5,5 keer groter dan bij een 75- tot 84-jarige. Bij een inwoner van Brussel dubbel zo groot als bij iemand die in Vlaanderen woont.

Ook bij migratie bleken grote verschillen. De waarschijnlijkheid van niet-vaccinatie bleek bijna 2,5 keer zo groot voor een tweedegeneratiemigrant. Eerstegeneratiemigranten hebben drie keer zoveel kans, en dan zeker als ze uit een niet-Europees land overkwamen.

Ook bij alleenstaanden en alleenstaande ouders was de kans om niet gevaccineerd te worden significant hoger dan bij doorsnee koppels met kinderen. Alleen wie in een voorziening woonde, zoals een woonzorgcentrum of een psychiatrische instelling, werd verhoudingsgewijs vaker gevaccineerd dan de doorsnee bevolking. (kba)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten