Als burgers de lasten maar niet de lusten krijgen, zal er protest tegen molens blijven

Protest en juridische procedures tegen windmolens lijken vandaag gemeengoed, een gevolg van onze ruimtelijke wanorde. Door de vele lintbebouwing, verspreide verkavelingen en zonevreemde woningen, staat een windmolen in Vlaanderen altijd wel in iemands zicht.

Erik Grietens, beleidsexpert ruimte Bond Beter Leefmilieu
Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten

Meest Recent