© Eveline Karpez

© Eveline Karpez

© Eveline Karpez

© Eveline Karpez

© Eveline Karpez

Neos Genk verwelkomt nieuwe voorzitter

Genk -

Op de nieuwjaarsreceptie van Neos Genk werd de fakkel van het voorzitterschap overgedragen van Lucienne naar Jacques.

Eveline Karpez

Een succesvolle dag met veel nieuwe leden zorgde ervoor dat er heel wat animo was. Zoals elk jaar werd een overzicht gegeven van het afgelopen jaar met een blik naar het nieuwe. Bijzonder deze keer was de overdracht van voorzitterschap. Na 8 jaar van onvoorwaardelijke inzet krikte Lucienne de Neosgroep op naar een hoger niveau. Toen zij de fakkel overnam was de werking wat aan het sputteren. Met tal van nieuwe bestuursleden die mee aan de kar trokken is de vereniging fors gegroeid en zijn er heel wat nieuwe leden gekomen. Ook penningmeester Irmine zorgde met Rita voor een volwaardige opvolging zodat ook dit verzekerd is. Aangezien het programma zeer gevarieerd is, kan eenieder wel iets naar zijn of haar gading vinden. Met Jacques aan het roer wordt verder gebouwd aan een fijne Neosgroep.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten