Tegen Ventilus werd al meermaals protest gevoerd.© lvw

Overlegcomité buigt zich woensdag over vraag naar verhoogde Ventilus-compensaties

Het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land, buigt zich woensdag over de vraag van de Vlaamse regering naar verhoogde compensaties voor de Ventilus-hoogspanningslijn. Welk compensatiebeleid netbeheerder Elia mag voeren, is een federale bevoegdheid.

gjsBron: BELGA

Na een lange en hobbelige aanloop, hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar een aantal belangrijke Ventilus-knopen door. Zo schaarde de regering zich achter een bovengronds tracé voor de hoogspanningslijn. 

Een van de randvoorwaarden was wel dat er een steviger pakket compensatiemaatregelen moest komen. Daarvoor rekent de Vlaamse regering ook op de federale regering en netbeheerder Elia.

Vrijwillig verkopen

Zo wil de Vlaamse regering de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia uitbreiden van 35 meter naar 100 meter en dringt ze ook aan op hogere compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dringt al een tijdje bij de federale regering en specifiek bij federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten aan op duidelijkheid over de Vlaamse vraag naar hogere compensaties. 

De Vlaamse regering agendeerde de kwestie op het Overlegcomité en drong ook aan op een versnelde vergadering van dat overlegorgaan want de eerstvolgende vergadering was pas voorzien op 15 maart. Woensdag komt de kwestie versneld aan bod op een (digitaal) Overlegcomité. 

Boucle du Hainaut

Naast het Ventilus-dossier, zal er op vraag van Wallonië ook gesproken worden over de Boucle du Hainaut, de geplande hoogspanningsleiding tussen Avelgem (West-Vlaanderen) en Courcelles (Henegouwen) die moet aansluiten op Ventilus. Wallonië vraagt namelijk om in overleg te onderzoeken of die leiding ondergronds kan komen. Volgens Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus zal die kwestie besproken worden op het Overlegcomité. 

Volgens Borsus blijft het de bedoeling om de aanpak rond de Boucle du Hainaut af te stemmen met Vlaanderen en het federale niveau. “Ik zal in geen geval compromissen sluiten over de gezondheid van onze burgers. Wij willen dat dit dossier behandeld wordt op basis van de meest actuele kennis. Als een ondergrondse oplossing niet mogelijk is, zullen we moeten bekijken hoe we de impact voor de omwonenden en het milieu tot een minimum kunnen beperken”, aldus Borsus.

Aangeboden door onze partners